+90 (312) 2312171

  • img3
  • img2
  • img1

HOŞGELDİNİZ

Hukuk pratiğimiz; fikri mülkiyet, internet, bilişim, ticaret ve haksız rekabet hukuku alanlarında yoğunlaşmış olup meslek etiğinden ödün vermeden hukuki normlara bilimsel yorumlar getirmek temel ilkemizdir.

Son Eklenenler

Marka tescil sürecinde Enstitü adına karar alan iki organ mevcuttur. Bu organlar "markalar dairesi başkanlığı" ve "yeniden inceleme ve değerlendirme kurulu"dur. Markalar Dairesi Başkanlığı, ...- TPE Kararlarına İtiraz Prosedürleri ve İptal Davası Hakkında
556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 9. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin, ikinci fıkrasının (b) bendinin; 61. maddesinin (a) ve ...- MarKHK/556/m.9, 61, 61/A Maddelerinin İptaline İlişkin AYM Kararı
Anayasa Mahkemesi, tescilli markanın devri sırasında halkı yanılgıya düşürecek derecede benzeri mallar veya hizmetlere ait markaların da devredilmesini şart koşan kanun hükmünü iptal etti. Tescilli ...- MarKHK m. 16/5’teki Devir Hükmünün İptali