+90 (312) 2312171

  • img3
  • img2
  • img1

HOŞGELDİNİZ

Hukuk pratiğimiz; fikri mülkiyet, internet, bilişim, ticaret ve haksız rekabet hukuku alanlarında yoğunlaşmış olup meslek etiğinden ödün vermeden hukuki normlara bilimsel yorumlar getirmek temel ilkemizdir.

Son Eklenenler

Danıştay 8. Daire 2017/759 E.- 2017/3169 K.T. 20.04.2017 MAHKEME: İdare Mahkemesi TALEP: Sınav sonuçlarının yeniden değerlendirilmesi istemi ÖZET: Tüm ülke çapında uygulanan bir sınav hakkında yaptırılan bilirkişi incelemesinde; ...- Bilirkişilik, Hakimin Tek veya Üç Bilirkişi Görevlendirmesi
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2017/6346 E.-2017/5530 K. T. 20.03.2017 Mahkemesi: İş Mahkemesi TALEP: Alacak ÖZET: Davacı istifa dilekçesini özgür iradesi ile yazmış ve dosya kapsamında iradesinin fesada uğratıldığı ...- İşten İstifa Dilekçesinin Geçerliliği, El Yazısı, Matbu Olmaması…
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2015/10571 E., 2015/8738 K., T. 18.03.2015 Mahkeme: Asliye Hukuk Mahkemesi ( Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla) Talep: İtirazın iptali istemiyle Tüketici Hakem Heyeti’ne müracaat ...- Tüketici Hakem Heyetinin Yetkisi, Tüketici Hakem Heyeti Kararlarının İcrası