+90 551 942 20 34

  • img3
  • img2
  • img1

HOŞGELDİNİZ

Hukuk pratiğimiz; fikri mülkiyet, internet, bilişim, ticaret ve haksız rekabet hukuku alanlarında yoğunlaşmış olup meslek etiğinden ödün vermeden hukuki normlara bilimsel yorumlar getirmek temel ilkemizdir.

Son Eklenenler

Yargıtay 7 .Ceza Dairesi 1998/4882 E. 1998/5917 Suça konu marka 19.01.1992 tarihinden geçerli olmak üzere 10 yıl süreyle müşteki firma adına tescil edilmiş olup sanığın ...- Marka Ceza, Ürünlerin Sahte Olduğunu Bilmiyordum Savunması
Mahkemece, her iki işaretin derecede benzer bulundukları, ancak başvuru konusu işaretin kapsamında yer alan 7, 9, 37 ve 42. sınıf ürün ve ...- Karışıklık Riski İçin; Markaların Benzerliği ve Malların Benzerliği Bir Arada Olmalıdır
Dava; markaya tecavüz ve haksız rekabetin önlenmesi, maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş ise de, davalı ...- Marka Hükümsüzlüğü Davalarında İlgili Diğer/Karşı Davalar Dikkate Alınmalıdır