+90 (312) 2312171

  • img3
  • img2
  • img1

HOŞGELDİNİZ

Hukuk pratiğimiz; fikri mülkiyet, internet, bilişim, ticaret ve haksız rekabet hukuku alanlarında yoğunlaşmış olup meslek etiğinden ödün vermeden hukuki normlara bilimsel yorumlar getirmek temel ilkemizdir.

Son Eklenenler

MarKHK m. 8/V. fıkrasına göre; tescil için başvurusu yapılmış markanın başkasına ait kişi, isim, fotograf, telif hakkı veya herhangi bir sınaî mülkiyet hakkını kapsaması halinde hak sahibi itiraz ederek tescili ...- Unvana Dayanarak Markaya İtiraz Etme MarKHK m. 8/5
MarKHK m. 61(a) bendine göre 9. maddenin ihlalini oluşturan eylemler temel marka tecavüz tipini oluşturmaktadır. 9. maddenin ihlalini teşkil eden eylemlerin oluşumu için anılan hükümde yer verilen “haksız kullanım modelleri”nden ...- Marka İhlalinde Fiili Zararın Hesaplanması MarKHK m. 61
Tanınmış markalar farklı mal ve hizmetlerde de korunmaktadır (KHK. m. 8/4). Ancak bunun için, tanınmışlıktan haksız yararlanma, tanınmışlığa veya ayırt ediciliğe zarar verme koşullarının da ger- çekleşmesi aranır. Tanınmış markaların farklı mal ve hizmetlerde de ...- Tanınmış Ticaret Unvanının Korunması