+90 (312) 2312171

  • img3
  • img2
  • img1

HOŞGELDİNİZ

Hukuk pratiğimiz; fikri mülkiyet, internet, bilişim, ticaret ve haksız rekabet hukuku alanlarında yoğunlaşmış olup meslek etiğinden ödün vermeden hukuki normlara bilimsel yorumlar getirmek temel ilkemizdir.

Son Eklenenler

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2015/10571 E., 2015/8738 K., T. 18.03.2015 Mahkeme: Asliye Hukuk Mahkemesi ( Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla) Talep: İtirazın iptali istemiyle Tüketici Hakem Heyeti’ne müracaat ...- Tüketici Hakem Heyetinin Yetkisi, Tüketici Hakem Heyeti Kararlarının İcrası
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Esas No:2013/19795 Karar No:2014/41200 K. Tarihi:23.12.2014 Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen ...- Gayrimenkul Ayıbın Hesaplanması Nispi, Mutlak, Tazminar Metodu,
Binde 20 olan tapu harcını daha az ödemek amacıyla, gayrimenkul alırken tapu değeri düşük gösterilebiliyor. Böyle olunca da ileride ciddi tutarlarda vergi, ceza ya ...- Tapuda Alım Sırasında Düşük Gösterilen Gayrimenkul Değerinin Düzeltilmesi