Eyl 14, 2010
3301 Görüntüleme

Marka Seçiminde Dikkat Edilecek Noktalar

Yazan
banner

Marka bir firmanın ürün ve hizmetlerini diğer firmalarınkinden ayırt eden işarettir. Markanın en temel özelliği ayırt ediciliktir. Bir işaretin ayırt edici olabilmesi için kullanılacağı ürün veya hizmetin niteliğine yakın olmaması gerekir.

Örnekle açıklamak gerekirse: Market hizmeti için Marketim ibaresi iştigal konusuna çok yakın bir ibaredir ve ayırt ediciliği düşüktür. Öte yandan Tansaş marketler için tamamen orijinal bir ifadedir çünkü bu kelimenin market hizmetini çağrıştırıcı bir özelliği yoktur. Öte yandan GİMA sonunda yer alan MA ibaresi sebebiyle marketçiliği çağrıştırmakla beraber tanımlayıcı da değildir.

Orijinal markaların başka markalarla karışma olasılığı düşüktür ve bu markalar daha geniş çaplı bir korumadan faydalanır. Mesela Redd Bull/ Power Bull, Vakit/Beklenen Vakit, Bacım Suprise/Suprise markaları Yargıtayca benzer görülmüştür.

Tanımlayıcı ibareler ise bir şekilde tescil edilmişse çok sınırlı bir korumadan faydalanabilecektir. Mesela Pınar Labne markası tescilli bir marka olsa dahi bu markadaki Labne kelimesi başka firmalarca kullanılabilir zira Labne bir peynir cinsini ifade eder.

Ayrıca, tanımlayıcı olan ve/veya daha önce tescilli olan markalara benzer markalar tescil edilse dahi ilgili kişiler 5 yıl içinde hükümsüzlük davası açarak markayı sicilden terkin ettirebilir. Mesela, Chanel markasına çok benzeyen Şanel markasının tescil ettirildiğini ve tescilden sonra da 2-3 yıl boyunca markaya büyük yatırım yapıldığını varsayalım. Chanel markasının sahibinin hükümsüzlük davası açması ve kazanması halinde Şanel markasına yapılan yatırımın hepsi boşuna gitmiş olacak ve dava sırasında marka hakkı tartışmalı duruma girmiş olduğundan bu markaya yatırım yapılamayacaktır.

Yukarıdaki Bilgiler Işığında Bir İşaret Tescil Edilirken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Şunlardır

  • Marka seçiminden önce bir marka vekili vasıtasıyla Türk Patent Enstitüsü marka sicilinde araştırma yapılmalıdır.
  • İhracat yapılıyorsa ya da yapılacaksa ilgili ülkelerde aynı yöntem izlenerek o ülkenin patent ofisinde araştırma yapılmalı ve pazara girmeden marka tescil edilmelidir
  • Başkasının markası ile benzer olması nedeniyle karışıklık yaratacak ibareler marka olarak tescil edilmemelidir. Yukarıda izah ettiğimiz gibi böyle bir marka Türk Paten Enstitüsü nezdinde tescil edilse dahi ilgili kişilerin dava açması neticesinde hükümsüz kılınıp sicilden silinebilir.
  • Orijinal ve karakteristik ibareler marka olarak seçilmelidir.
  • Sadece ad veya soy ad marka olarak seçilmemelidir. Seçilecekse bile isim orijinal bir şekilde tertip edilmelidir. Mesela Ahmet Yılmaz son derece yaygın bir isimdir ve bu ismin marka olarak tescili halinde aynı ismi ticaret unvanı olarak kullanan ve/veya kendi ismi Ahmet Yılmaz olan kişiler marka ihlali iddiasına karşı bunu savunma olarak ileri sürülebilecektir. Öte yandan Vakko markası ise “Vitali”nin ‘V’ si ile “Hakko”nun ‘H’sinin birleşiminden oluşan son derece özgün bir markadır.
  • Marka alan adlarında öncelik prensibi esas olduğundan markanızın alan adının da tescilden sonra alınması gerekir.
  • Markaya şekil (logo) unsurunun eklenmesi de önceden tescilli markalara benzerlik ihtimalini düşüren ve ayırt ediciliği arttıran unsurlar olacaktır. Prensip olarak markalar arasındaki benzerlik kıyaslamasında kelime unsuru esas alınır ancak markadaki şekil unsurun orjinalliği yüksekse şekil unsuru nedeniyle benzerlik riski düşer.

SONUÇ

Marka olacak ibare tercih edilirken başlangıçta orijinal, akılda kalıcı ibarelerin tescili hem markanın işlevini yerine getirebilmesi hem de bir yatırım aracı olan markanın daha sonra uyuşmazlıklara konu olmasını önleyecektir.

Ankara avukatı olunması nedeniyle Türk Patent’in kararlarına karşı davalar, marka hükümsüzlüğü davaları, patent davaları, tasarım davaları, Türk Patent’in Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’na(YİDK) karşı davaların yanında marka vekili olunması itibarıyla Türk Patent Markalar Dairesi kararlarına karşı itirazlar, haksız rekabet davaları, alan adı davaları ve tahkimleri ağırlıklı olarak çalışma alanlarımızdır.

Marka marka tescili tescil marka hukuku marka yidk dava ankara marka dava ankara haksız rekabet hukuku ankara haksız rekabet avukat faydalı model ankara avukat marka ihlali ankara avukat marka ceza avukat marka ceza ankara avukat

Yazı Kategorileri:
Makaleler

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Kırkağaç 6. Jandarma Er Eğitim Alayı Manisa’da Disiplin Subayı olarak askeri hizmet verdikten sonra Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT’un hukuk pratiği özellikle fikri mülkiyet hakları ve haksız rekabet hakları konusunda yoğunlaşmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz