Ağu 10, 2011
946 Görüntüleme

Yargıtay’ın OXO Kararı Üzerine Düşünceler

Yazan
banner

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi E.2001/6204 K.2001/7162 sayılı OXO kararıyla bir markanın birden çok ülkede tescil edilmiş olmasını karine olarak kabul etmiş ve aksini iddia edenin bunu ispatlaması gerektiği yönünde hüküm kurmuştur.

Tanınmışlığın kriterleri kanun ve anlaşmalarda belirtilmemiş olmakla birlikte bu konuda WIPO’nun belirlediği kriterler(BKZ. Tanınmış Markalar hakkındaki makalemiz) emsal kararlarla geliştirilmiştir.

Bunlardan en önemlisinin markanın yurt dışı tecilleri olduğu kabul edilmektedir. Yargıtay diğer birçok kararında haklı olarak belirttiği gibi markanın yurtdışında tescilli olması ticaretini geniş kitlelere ulaştırmakta olduğunu gösterir. Ancak Prof. Dr. Yasaman’ın da haklı olarak belirttiği gibi(Marka Hukuku İle İlgili Makaleler, Hukuki Mütalaalar, Bilirkişi Raporları C.I. s.38 son par. ) sadece yurtdışı tescili temel alınarak markanın tanınmış kabul edilmesi yanıltıcı olabilir. Zira her ne kadar markanın yurtdışında tescili uluslararası ticaret etme niyetini gösterse de bu tescil sadece şekilsel kalmış da olabilir. Kanaatimce yurtdışı tescili yanında yurtdışına ticareti gösteren gümrük beyannamesi, konşimento gibi belgelerle yurtdışı tescilinin şekilsel kalmadığının gösterilmesi veya yurtdışı tescili dışında tanınmışlığı gösteren başka unsurların da bulunması bir markanın tanınmış olup olmadığının belirlenmesinde hakkaniyete uygun sonuçlara varmak açısından canalıcı öneme haizdir.

Yazı Kategorileri:
Makaleler

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Kırkağaç 6. Jandarma Er Eğitim Alayı Manisa’da Disiplin Subayı olarak askeri hizmet verdikten sonra Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT’un hukuk pratiği özellikle fikri mülkiyet hakları ve haksız rekabet hakları konusunda yoğunlaşmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz