Eyl 30, 2011
1575 Görüntüleme

TR Alan Adı Tescili Sistemi

Yazan
banner

Her ülke alan adı tahsisinde uygulanacak yöntemleri kendisi belirlemektedir. Ülkemizde İnternet Kurulu’na bağlı olarak çalışan ve 11 kuruluşun temsilcilerinden oluşan “DNS Çalışma grubu” ODTÜ bünyesinde alan adı politikalarını ve kurallarını belirlemektedir.

ODTÜ alan adı tahsis ve tescil taleplerinde getirdiği şartları “tr, altında yer alan alan adlarının belirlenmesinde izlenen politikalar, yöntemler” altında düzenlemiştir.

ODTÜ’nün alan adı tahsisinde aradığı şartlar şunlardır:

  • Alan adı taleplerinin  talepte bulunan kişi ve kuruluşların faaliyet alanı dahilindeki alt alanlara dahil olması(com, edu, org gibi),
  • “com,tr” ikinci seviye alt alan adı için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen Ticaret Sicil Belgesi veya Türk Patent Enstitüsü tarafından verilen Marka Tescil Belgesi’nin bulunması.
  • Talep edilen alan adının jenerik bir ibare olmaması, bir başka değişle tescili talep edilen adın sektörü, sektörün özelliklerini, karakteristiklerini tasavir eden ve bu nedenle tescil sahibine haksız avantaj sağlayacak bir kelime olmaması.

Alan adı tahsislerinde üçüncü kişilerin itiraz hakkı mevcuttur. İtiraz hakkının kullanılabilmesini teminen başvurusu yapılan alan adının kamuya duyurulması amacıyla 6 ay süreyle itiraz askısında ilan yapılmakta, bu süre içinde herhangi bir itiraz gelmemesi halinde ilgili alan adının tahsisi kesinleşmektedir.

Gerek 6 aylık itiraz askısı süresi boyunca gerekse de itiraz askı süresi bitiminden sonra oluşabilecek herhangi bir itirazın “Uyuşmazlıkla Çözüm Kurulu” tarafından görüşülüp karara bağlanacağı “tr” alan adları politikası kurallar ve işleyiş NIC-tr ‘tr’ alan adı yönetmeliğinde belirtilmiştir.


2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku ve Marka, Patent, Faydalı Model, Telif Hakları yan genel adıyla Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT özellikle marka, patent ve haksız rekabet hakları konusunda yoğun olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz