Kas 29, 2011
1837 Görüntüleme

Ortak Marka

Yazan
banner

Ortak marka bir gruba dahil işletmelerin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir. Ortak marka, bir gruba dahil birden çok işletme tarafından teknik yönetmeliğine uygun olarak kullanılır ve markayı kullanmaya yetkili kişiler teknik yönetmelikte gösterilir.

Ortak markanın birçok işletme tarafından kullanılıyor olması nedeniyle bu marka yaygın bir şekilde holding markalarıyla karıştırılmaktadır. Mesela Sabancı grubuna ait şirketlerin kullandığı SA logosu holding adına tescilli bireysel bir markadır.

Ortak markanın tescili için birlikte hareket edilmesi zorunludur. Ancak yenileme için tek birinin beyanı yeterli olmaktadır.

Ortak marka teknik yönetmeliğinde ortak markayı kullanmaya yetkili işletmeler gösterilir ve burada ortak markayı kullanma şartları da gösterilebilir.

Ortak markaların teknik yönetmeliklerinde yapılacak değişiklikler TPE’nin onayına tabiidir. TPE teknik yönetmelikte kısmen veya tamanen yapılacak değişiklikleri mevzuata aykırılık taşıyıp taşımadığını inceleyecek ve herhangi bir aykırılık görmesi halinde değişiklik talebini reddedecektir.

Mesela şekili  WIPO nezdinde 528696 sayıyla merkezi Kalküta Hindistan’da bulunan The Tea Board adına 30. sınıftaki çay emtiasında tescilli uluslararası bir ortak markadır(collective mark). Darjeeling çayı,  “çayların şampanyası” olarak bilinen oldukça meşhur bir çaydır ve bu isim ortak bir marka olarak alınarak Darjeeling çayı üreticilerinin kullanımı için tescil edilmiştir.

Yazı Kategorileri:
Makaleler

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku ve Marka, Patent, Faydalı Model, Telif Hakları yan genel adıyla Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT özellikle marka, patent ve haksız rekabet hakları konusunda yoğun olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz