Nis 11, 2012
921 Görüntüleme

Coğrafi İşaret Tecavüzü Yargıtay’ın Hereke Halısı Kararı

Yazan
banner

Coğrafi işaret tescilinden doğan haklar ülkemizde çoğu zaman anlaşılamamakta ve markayla karışıklık doğmaktadır. Oysa coğrafi işaretle korunan bir ürünün özellikleridir, üzerinde yazan ibare değil. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Hereke Yün Halısı ve Bergama El Halısı coğrafi işaretlerinin tecavüzü iddiası konusunda hüküm verdiği E.2008/10674, K. 2010/2689 sayılı kararda da marka ile coğrafi işaretin karıştırılması söz konusu olmuştur. Davalı vekili söz konusu coğrafi işaretlerin tecavüzü iddiasına karşılık halılarda Hereke ve Bergama ibarelerinin bulunmadığını ileri sürmüştür.

İlk Derece Mahkemesi yaptığı yargılama neticesinde Hereke Yün El Halısı ve Bergama El Halısı ibareli coğrafi işaretlerle ürünün gerek teknik gerekse biçim özelliklerinin koruma altına koruma altına alınmış olunduğu ve davalının ithal etmek istediği halıların motif, renk ve desen özellikleri yönünden tamamen söz konusu tescil belgelerindeki unsurları içermesi nedeniyle tecavüzün varlığına hüküm kılmış ve Yargıtay 11. HD de bu kararı onamıştır.

Yazı Kategorileri:
Makaleler

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Kırkağaç 6. Jandarma Er Eğitim Alayı Manisa’da Disiplin Subayı olarak askeri hizmet verdikten sonra Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT’un hukuk pratiği özellikle fikri mülkiyet hakları ve haksız rekabet hakları konusunda yoğunlaşmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz