Nis 12, 2012
8824 Görüntüleme

Fotoğraf Üzerindeki Telif Hakkı

Yazan
banner

Fotoğraf, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre güzel sanat eseri olarak kabul edilmektedir. Fotoğrafların stüdyo, karanlık oda veya dijital ortamda başkalaştırılması veya değiştirilmesiyle elde edilen fotoğraflar işleme ve derleme eser olarak kabul edilir.

Fotoğrafın telif hakkı ile güvence altına alınabilmesi için asgari düzeyde özgünlük taşıması gereklidir. Fotoğraflar eser sahibine ait minimum düzeyde yaratıcı unsurlar içermelidir.

Çok sayıda fotoğraf birçok yönden birbirine benzeyebilir. Böyle durumlarda özgünlüğün tespiti için konu seçimi, zamanlama, kullanılan makine, film ve objektif gibi diğer ölçütler esas alınarak farklılıklar ortaya konulur.

Fotoğrafın özgünlüğü, fotoğrafta yer alan konu veya fikirden değil onun işlenişindeki ifade biçimi, sanatsal unsur, kompozisyon ve teknikten kaynaklanır.

Bir kişinin veya firmanın mülkiyeti ve denetimi kendinde kalmak üzere bir konu çekimi için fotoğrafçıyı kiralaması durumunda tarafların durumu lisans anlaşmasına bağlı olarak yürüse de kiralayan tarafın sadece konuya yönelik mülkiyet ve denetim yetkisine dayanarak fotoğraflar üzerinde de mülkiyet iddiasında bulunduğu haller ortaya çıkabilir.

Fotoğrafa ilişkin telif haklarının belirlendiği durumlarda fotoğrafçıyla telif hakkını kullanacak kişi arasında ortaklık ve kullanım koşulları net olarak belirlenmelidir.

Fotoğrafın eser sahibi o fotoğrafı çeken kişidir. Bu kişinin kim olduğu eser sahibinin elinde fotoğrafın negatif veya diya-pozitifinin bulunması, dijital fotoğraflardaysa fotoğrafın hangi fotoğraf makinesinden üretilmiş olduğunu gösteren kod veya RAW formatlı dosyalara sahip olunması sona erdirecektir.

Fotoğraf üzerindeki eser sahibini belirlemede kullanılabilecek bir diğer ispat yoluysa söz konusu fotoğrafın yer, zaman, ışık, çekim tekniği ve diğer özgün unsurlarını taşıyan benzer fotoğraflara aynı kişi tarafından sahip olunmasıdır.

Fotoğrafların Eser Niteliği 11-134

Fotoğraf ve Düğün Fotoğrafları Üzerindeki Telif Hakkı 11-134

FSEK’in 86; fotoğraf ve görüntülerin izin olmadan umuma arzı

Basın Özgürlüğü Magazin Haberi Düğün Fotoğrafı

Fotoğraf Üzerindeki Hak ve Haksız Rekabet

http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=84742


2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku ve Marka, Patent, Faydalı Model, Telif Hakları yan genel adıyla Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT özellikle marka, patent ve haksız rekabet hakları konusunda yoğun olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz