May 20, 2013
914 Görüntüleme

İtibarın Korunması ve Tekzip

Yazan
banner

İnternette kişisel ve ticari itibarın saldırıya ve ihlale fevkalade açık olması, internet ortamında ticari ve kişisel itibara yönelik hukuka aykırı eylemlerin icra edilmesindeki kolaylık da dikkate alındığında kişisel ve ticari itibarın sanal ortamdaki ihlallere karşı etkin ve hızlı biçimde korunması amacıyla bazı hukuki düzenlemelerin yapılmasını zorunlu kılmıştır. Böyle durumlarda kişinin 5661 sayılı Yasanın 9. Maddesi uyarınca içeriğin yayından kaldırılmasını talep etme hakları mevcuttur.  Kanunun 9. Maddesine göre, içerik nedeniyle haklarının ihlal edildiğini ileri süren kişi, içerik sağlayıcısına ona ulaşılamaması halinde yer sağlayıcısına başvurarak kendisine ilişkin içeriğin web sitesinden çıkarılmasını, yayındaki içerik kapsamından fazla olmamak kaydıyla hazırladığı cevap metnini bir hafta süreyle internet sitesinde yayınlanmasını isteyebilir.

İçerik ve yer sağlayıcı talep kendisine ulaştığından itibaren iki gün içinde talebi yerine getirmek zorundadır. Bu süre içinde talep yerine getirilmezse talep reddedilmiş sayılır ve bu durumda kişilik haklarının saldırıya uğradığını öne süren taraf Sulh Ceza Mahkemesi’ne başvurarak yazıyı yayınlatabilir. Kanun mahkeme emrine rağmen tekzip yazısının yayınlanmaması halinde hapis cezası öngörmüştür.

Yazı Kategorileri:
Makaleler

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Kırkağaç 6. Jandarma Er Eğitim Alayı Manisa’da Disiplin Subayı olarak askeri hizmet verdikten sonra Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT’un hukuk pratiği özellikle fikri mülkiyet hakları ve haksız rekabet hakları konusunda yoğunlaşmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz