Kas 10, 2014
1219 Görüntüleme

Tasarımlarda Gerçek Hak Sahipliği Kuralı

Yazan
banner

Kendi hesabına çalışan tasarımcıların geliştirdiği tasarımların sahibi yine bu kişilerdir. Bir tasarım birden çok tasarımcı bir araya gelerek geliştirilmişse  bu kişiler söz konusu tasarım üzerinde müşterek mülkiyet hükümlerine göre hak sahibi olacaktır. Tasarımı oluşturan ekip tasarımı hep birlikte yapmışlarsa ve sarfedilen emek bağımlı, ayırt edilemez ise ortak bir tasarım söz konusudur. 

EndTasKHK’da gerçek tasarım sahipliği ilkesi benimsenmiş olup, ilkenin bir gereği olarak eğer tasarım gerçek hak sahibi yerine bir başkası adına tescil edilmişse, gerçek tasarımcı hak sahipliğinin kendisine devrini dava yoluyla mahkemeden talep edebilir.

Hak sahipliğine ilişkin uyuşmazlıklar kural olarak Türk Patent Enstitüsü’nde çözümlenir ancak eğer başvuruya itiraz yapılmışsa Enstitü hak sahipliği açısından da inceleme yapar.

Çalışanların tasarımı açısından ise, tasarımın işverene ait olabilmesi için işçinin, işletmedeki faaliyetinin bir gereği olarak tasarım geliştirmiş olmasıdır.

Hizmet akdi dışındaki iş görme sözleşmelerinde, aksine hüküm yoksa hakkın sahibi yine işverendir. Örneğin bir masa tasarımının yapılması için sipariş verilmişse burada tasarımın sahibi tasarımcı olmayıp işin sahibidir. Diğer bir değişle, kendi hesabına çalışan tasarımcılara yaptırılan tasarımların sahibi tasarımcı değildir.


2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku ve Marka, Patent, Faydalı Model, Telif Hakları yan genel adıyla Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT özellikle marka, patent ve haksız rekabet hakları konusunda yoğun olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz