Oca 6, 2015
1644 Görüntüleme

Aynı veya Ayırt Edilemeyecek Derecede Benzer Markalar

Yazan
banner

Uygulamada en çok karşılaşılan hükümsüzlük nedenlerinden birisi tescil başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer önceki markanın varlığıdır. Markalar Hakkındaki KHK (MarKHK) aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer marka kavramını tanımlamadığından bu konu uygulamayla geliştirilmiştir.

Önceki marka ile sonraki markanın aynı olması; her iki markanın sözcük, şekil, rakam, renk gibi tüm unsurlarının özdeş olmasını ifade eder. Markanın tüm unsurları aynı olmamasına rağmen yazı, rakam, şekil, renk gibi tüm unsurlarının özeş olmasıdır. Markanın tüm unsurları aynı olmamasına rağmen yazı sitili, , büyüklük gibi tali unsurlarının farklılık göstermesi aynı/ayırt edilemeyecek derecede benzerliği ortadan kaldırmaz.

Genellikle küçük farklılıklar yaratarak önceki markaya benzerlikten kaçınılmaya çalışılmaktadır. Markaların aynı veya ayırt edilemeyeceği hususunda şüphe varsa konu artık MarKHK m. 8/1-b kapsamında karışıklık yaratacak derecede benzerlik kapsamında değerlendirme yapılmalıdır.

Mutlak tescil engelinin söz konusu olması için markaların aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer olması yanında markaların iştigal edeceği  mal ve hizmetlerin de aynı veya aynı tip olması gereklidir. TPE tescil belgesinde yer alan mal ve hizmetlerin aynı olması halinde aynı sınıf mal ve hizmetlerden söz edilmektedir. Ancak sınıfsal ayniyet her zaman açık olmayabilir. Bu nedenle MarKHK m. 7. aynı/ayni tip mallardan bahsetmiştir. Bu durumda, malların doğası, kullanım amaçları, rekabet halinde ve tamamlayıcı olup olmadıkları gibi objektif kriterler ışığında değerlendirme yapılmalı ve aynı şekilde mal ve hizmetlerin ayniyeti hususunda şüphe doğması halinde de konu MarKHK m. 8/1-b kapsamında değerlendirilmelidir.

Yazı Kategorileri:
Makaleler

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Kırkağaç 6. Jandarma Er Eğitim Alayı Manisa’da Disiplin Subayı olarak askeri hizmet verdikten sonra Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT’un hukuk pratiği özellikle fikri mülkiyet hakları ve haksız rekabet hakları konusunda yoğunlaşmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz