Nis 21, 2015
1150 Görüntüleme

Anayasa Mahkemesi’nin Kullanmamayla İlgili Kararname Maddesini İptali

Yazan
banner

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) MarKHK m. 42-c’yi 2013/147 E. 2014/75 K. sayılı kararıyla iptal etmesi üzerine halen yürürlükte olan MarKHK m. 14’ün işbu tip davalarda uygulanabileceği belirtilmektedir. Lakin anılan AYM kararı sonrasında Yargıtay 11. HD önüne gelen birçok temyiz ve karar düzeltme başvurusu neticesinde; Anayasa Mahkemesi’nin 09.04.2014 gün 147/75 sayılı kararı ile 556 sayılı KHK’nın 42/1- ( c ) bendinin iptaline karar verildiğinden, mahkemenin hükümsüzlüğe ilişkin kararının aynı KHK’nın 14. maddesi uyarınca uyuşmazlık konusu markanın iptali ve sicilden terkinine şeklinde anlaşılacağı Yargıtay 11. HD’nin. 09.09.2014 T. ve 2014/8140 E. 2014/13416 K sayılı “Mudurnu” kararı), yönünde değerlendirmelerde bulunmuştur. Dolayısıyla MarKHK m. 42/1-c iptal edilmiş olsa bile kullanmama hususundaki yeni davalar MarKHK m. 14’e göre açılıp sonuçlandırılabilecektir.

Yazı Kategorileri:
Makaleler

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Kırkağaç 6. Jandarma Er Eğitim Alayı Manisa’da Disiplin Subayı olarak askeri hizmet verdikten sonra Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT’un hukuk pratiği özellikle fikri mülkiyet hakları ve haksız rekabet hakları konusunda yoğunlaşmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz