Oca 5, 2016
2402 Görüntüleme

Tasarım ve Patent Üzerinde Müşterek Mülkiyet

Yazan
banner

551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında KHK m. 85/1; patent başvurusu veya patent bölünmeksizin birden çok kişiye aitse hak üzerindeki ortaklık taraflar arasındaki anlaşmaya göre böyle bir anlaşma yoksa Medeni Kanun’daki müşterek mülkiyete ilişkin hükümlere göre düzenlenir. 554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında KHK m. 13/1 de buna paralel hükümler içermekte; aksi kararlaştırılmadıkça tasarım üzerinde müşterek mülkiyet hakkı sahibi olunduğunu düzenlemektedir.

Müşterek mülkiyet hükümleri çerçevesinde;

  • Hak sahipleri kendilerine düşen paylar üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabilirler. Ancak payın üçüncü bir kişiye devri halinde diğer pay sahiplerinin ön alım hakkı vardır.
  • Pay sahipleri diğer pay sahiplerine bildirimde bulunmak suretiyle tasarım veya patenti alabilir.
  • Hak sahipleri tasarım veya patenti korumak için gerekli önlemleri  alabilir. Ancak tasarımın kullanılması amacı ile üçüncü kişilere lisans verilmesi hak sahiplerinin tamamının karar vermesi ile mümkündür.
  • Birlikte sahip olunan başvuruyla alakalı hakların tecavüze uğramasından dolayı üçüncü kişilere karşı tecavüz davası açılabilir. Durum davayı açan tarafından davanın açıldığı tarihten itibaren 1 ay içinde diğer hak sahiplerine bildirilir.

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku ve Marka, Patent, Faydalı Model, Telif Hakları yan genel adıyla Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT özellikle marka, patent ve haksız rekabet hakları konusunda yoğun olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz