May 23, 2016
1554 Görüntüleme

Tescilsiz Ticaret Unvanının Korunması

Yazan
banner

Her tacirin ticaret unvanını ticari işletmesinin açılış tarihinden itibaren 15 gün içinde
ticaret siciline tescil ettirmesi gerekmektedir. Ancak ticaret unvanı için tescil kurucu
nitelikte olmadığından tescil ettirilmeden önce de bir unvan kullanılıyor olabilir.167
Ancak tescilsiz ticaret unvanının 6102 TTK 52. maddenin sağladığı özel korumadan
yararlanması mümkün değildir.

Tescilsiz ticaret unvanı 6102 TTK haksız rekabet hükümlerine 168, medeni kanunun ismin korunmasına ilişkin hükümlerine ve MarkaKHK ilgili hükümlerine göre korunur.

TTK m. 52, ticaret unvanını ticari dürüstlüğe aykırı her türlü kullanıma karşı korumaktadır. Dolayısıyla ticaret unvanının sahip olduğu işlevlerine zarar verici nitelikteki yahut bir ticaret unvanının sahip olduğu işlevlerden haksız yararlanma niteliğindeki eylemler hüküm kapsamına girmektedir.

Yazı Kategorileri:
Makaleler

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Kırkağaç 6. Jandarma Er Eğitim Alayı Manisa’da Disiplin Subayı olarak askeri hizmet verdikten sonra Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT’un hukuk pratiği özellikle fikri mülkiyet hakları ve haksız rekabet hakları konusunda yoğunlaşmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz