May 23, 2016
876 Görüntüleme

Unvana Dayanarak Markaya İtiraz Etme MarKHK m. 8/5

Yazan
banner

MarKHK m. 8/V. fıkrasına göre; tescil için başvurusu yapılmış markanın başkasına ait kişi, isim, fotograf, telif hakkı veya herhangi bir sınaî mülkiyet hakkını kapsaması halinde hak sahibi itiraz ederek tescili engelleyebilir. Karan/Kılıç’a göre; buradaki haklardan en önemlilerinden birisi kişilerin ticaret unvanları ve işletme adları üzerindeki haklarıdır(BKZ. H. Karan/M.Kılıç Markaların Korunması 556 Sayılı KHK Şerhi s.207).

Tescilli unvana dayanarak marka tesciline yapılan itirazda da mal/hizmet benzerliği şartı aranmalıdır. Unvan sahibinin MarKHK m. 8/5 kapsamında sonraki markanın kullanımına karşı gelebilmesi için temel kural, unvanın kullanımından markasal bir hakkın doğmuş bulunmasıdır.  Markasal hak da ya  markasal etki doğuran kullanımı ya da markasal kullanım olmasa da unvan kullanımının aynı zamanda markasal bir etkisinin de olmasını şart koşar. Bu nedenle 8/5 hükmünün uygulanmasında unvanın markasal kullanılması veya markasal kullanım olmasa bile markasal etkinin kaçınılmaz olduğu sektörleri unvan hakkının tescille kazanılmış olması gereklidir. Dolayısıyla ticaret unvanı kapsamında hizmet sektörü gibi unvan olarak kullanılsa dahi markasal etkinin doğacağı faaliyet konuları bulunmakta ise bu sektörlerde fiili bir kullanım olmas bile 8/5 anlamında sonraki markaya itiraz hakkı kazanılmış olur.

Yazı Kategorileri:
Makaleler

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Kırkağaç 6. Jandarma Er Eğitim Alayı Manisa’da Disiplin Subayı olarak askeri hizmet verdikten sonra Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT’un hukuk pratiği özellikle fikri mülkiyet hakları ve haksız rekabet hakları konusunda yoğunlaşmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz