May 31, 2016
1111 Görüntüleme

WIPO Alan Adı Tahkimine Karşı Davada Hukuki Dayanak Ne Olabilir?

Yazan
banner

Alan adını tescil eden aracı şirket, eğer WIPO tarafından alınan alana adının ipali veya transferi yönündeki kararı kaybeden taraf mahkemeye götürmezse  uygulamak zorundadır. UDRP kurallarına göre taraflar uyuşmazlıkta çıkan sonucu mahkemeye götürebilirler.

Ülkemizde konuyla ilgili yayınlanmış içtihat olmamakla birlikte ABD’deki örneklerde doğrudan ICANN tarafından alınan web sitesinin transferi veya iptali kararlarının kaldırılması talep edilebiliyor(Virtuality LLC v Bata Limited 138 F. SDUpp. 2d 677 (D.MD. 2001).

İnternet alan adları da adın tanımına dahil olup ada tanınan korumadan yararlanırlar. Türk Medeni Kanunu, adın tanımını yaparken kapsamı geniş tutmuştur. Adın korunmasına sadece kanuni adlar girmeyip gerçek veya tüzel kişileri ayırmaya yarayan her türlü işaret dahildir. Ad üzerindeki hakkın kullanımının hukuka aykırı olarak önlenmesi veya karışması durumunda ilgili kişiler söz konusu durumun ortadan kaldırılmasını talep edebilirler. Tartışmalı ad üzerinde iki şekilde talepte bulunulabilir. Birincisi, tartışmalı adı kendisinin kullanma hakkı olduğu öne sürülebilir ya da ihtilaflı adı kullananın bu adı kullanmaya hakkı olmadığı öne sürülür.

Alan adı üzerinde birden çok kişi medeni ad, ticaret unvanı, eser adına dayanarak hak iddiasında bulunabilir. Bu durumda hak iddiasında bulunanlardan hangisinin sahip olduğu ad veya işarete öncelik tanınacağı önem arz eder. Böyle hallerde, ilk kullanana öncelik verilmektedir. Bu nedenle alan adı mülkiyetinin bu sözcüğü haklı olarak ticari faaliyetlerinde, taciri veya ticari işletmeyi ayırt etmek maksadıyla kullanan kişiye ait olması gereklidir.


2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku ve Marka, Patent, Faydalı Model, Telif Hakları yan genel adıyla Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT özellikle marka, patent ve haksız rekabet hakları konusunda yoğun olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz