Haz 16, 2016
1691 Görüntüleme

Genel Perakendecilikte Tescilli Markanın Özel Perakendecilikte Tescil Başvurusunda Bulunmuş Marka

Yazan
banner

Markanın herhangi bir emtia sınırlaması içermeksizin eski sınıflandırma sisteminin 35.05 Sınıftaki perakende satış/mağazacılık hizmetleri üzerinde tescilli olması halinde,sınırsız şekilde tüm malların satışını kapsadığı kabul edilemez.

SMK m. 6/1 kapsamında aynı/benzer hizmetler bakımından kıyaslama yapılırken yapılacak perakendeciliğin, markanın emtia listesi kapsamındaki malların(somut 1-34 sınıftaki emtiaların) perakendeciliğine ilişkin olduğu kabul edilmelidir.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin konuyla ilgili 15.10.2012 tarihli, 2011/9329 E. ve 2012/16136 K. Sayılı emsal kararında; Somut uyuşmazlıkta, esasen genel nitelikteki 35/08. sınıf perakende satış hizmetlerinin Tebliğdeki 1 ila 34. sınıf malların tümü bakımından benzer tür mal ve hizmetler niteliğinde olacaklarından bahisle 556 sayılı KHK’nin 8/1- (b) bendine göre tescil engeli olarak peşinen kabulü de olanaksızdır. Nitekim, Dairemizin 19.04.2010 tarih 2036/4235 sayılı kararında da 35/06. alt grupta sayılan mağazacılık hizmetlerinin marka tescil başvurusunda benzerlik değerlendirmesi bakımından dikkate alınabilmesi için markanın 35/06. sınıfta belirtildiği şekilde genel nitelikli bir mağazacılık hizmetini kapsamından ziyade bu alt gruba giren perakende satış hizmetlerinin sunulacağı sektör, ürün veya ürün gruplarına ilişkin açıklama ile sınırlandırılması gerektiğine, hükmedilmiştir.

Aksinin kabulü halinde, 2011 yılından önce 35/06 alt grubu yönünden yapılan tüm marka tescillerine sonraki tescillere nazaran mutlak bir üstünlük ve çok geniş kapsamlı belirsiz bir  tekel hakkı tanınmış olacaktır. Bu da markasını, kullandığı emtianın satışına dair hizmetler üzerinde tescil ettirmek isteyen iyi niyetli tacirler yönünden, haksız bir engel yaratacaktır.

SMK m. 5 Güçlü ve Açık Benzerlik; Perakendecilik Hizmetlerinde İltibas 5045

Markada Genel Perakendecilik(35/5) v Özel Perakendecilik Hizmeti , Kullanım Kanıtı

Genel Perakendecilikte Tescilli Markanın Özel Perakendecilikte Tescil Başvurusunda Bulunmuş Marka

 

marka davası marka davası marka haksız rekabet marka haksız rekabet Marka Hukuku Marka Hukuku marka ihlali marka ihlali marka markalar dairesi marka markalar dairesi marka perakendecilik marka perakendecilik marka tescili marka tescili marka YİDK marka YİDK markalar dairesi markalar dairesi


2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku ve Marka, Patent, Faydalı Model, Telif Hakları yan genel adıyla Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT özellikle marka, patent ve haksız rekabet hakları konusunda yoğun olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz