Haz 16, 2016
1947 Görüntüleme

Marka İhlali İtibarın Zedelenmesi Tazminatı

Yazan
banner

Marka hakkına tecavüz eden markanın kötü ya da uygun olmayan şekilde kullanımı durumunda MarKHK m. 68’e göre itibar tazminatı da istenebilir. Tecavüz yoluyla kullanılan ürünlerin kötü, bozuk, kalitesiz olması ve uygun olmayan şartlarda piyasaya sürülmesi halleri bu kapsama girer. İtibarın daha çok belirli bir çekim gücüne sahip markalarda olduğu dikkate alındığında  bunların satış fiyatlarının da hitap ettiği müşteri çevresine ve sınıfsal caydırıcılık faktörüne göre belirlenmesi söz konusudur.

Yargıtay 11. HD 2000/9741-2001/888 sayılı kararında; Haksız eylem niteliği taşıyan markaya tecavüz sonucunda marka sahibinin piyasada edindiği imaj ve güvenden oluşan manevi ticari varlığında meydana gelen kayıp ve zararlar ile uzun süren çabalarla yaratılan marka imajının zedelenmesi nedeniyle manevi tazminata hükmedilmesi gerektiğini, belirtmiştir.

Yazı Kategorileri:
Makaleler

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Kırkağaç 6. Jandarma Er Eğitim Alayı Manisa’da Disiplin Subayı olarak askeri hizmet verdikten sonra Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT’un hukuk pratiği özellikle fikri mülkiyet hakları ve haksız rekabet hakları konusunda yoğunlaşmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz