Şub 2, 2017
1257 Görüntüleme

İşçinin Rekabet Yasağının Geçerliliği

Yazan
banner

YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 2005/20733
K. 2006/3050
T. 13.2.2006
• CEZAİ ŞART ALACAĞI ( Hizmet Sözleşmesinin Rekabet Yasağına İlişkin Hükmünün Geçerli Olması-Davacının Mevcut Durumdan Bir Zarara Uğrayıp Uğramadığının Araştırılması )
• HİZMET SOZLEŞMESİ ( Sözleşmede Bulunan Rekabet Yasağına İlişkin Şartın Geçerli Olması-Ancak Cezai Şart Alacağı İçin Davacının Bu Durumdan Bir Zarara Uğrayıp Uğramadığının Araştırılmasının Gerekmesi )
• REKABET YASAĞI ( Hizmet Sözleşmesinde Bulunan Rekabet Yasağına İlişkin Şartın Geçerli Olması-Ancak Cezai Şart Alacağı İçin Davacının Bu Durumdan Bir Zarara Uğrayıp Uğramadığının Araştırılmasının Gerekmesi )
1086/m.435
818/m.348
ÖZET : Taraflar arasında akdedilen hizmet sözleşmesinin rekabet yasağına ilişkin hükmü geçerlidir. Söz konusu yasağın normatif dayanağı Borçlar Kanunu m.348’dir.
Mahkemece Borçlar Kanunun m. 348’in öğelerinin gerçekleşip gerçekleşmediği araştırılmamıştır. Başka bir anlatımla, davacının iş sahibinin müşterilerini tanıyıp tanımadığı, işyerinde yapılan işin sırlarına sahip olup olmadığı ve son olarak da bu durumdan bir zarara sebebiyet verip veremiyeceği anlaşılamamaktadır.
Eksik inceleme sonucu verilen karar hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
DAVA : Davacı, cezai şart alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
Hüküm duruşmalı olarak davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş ise de;
HUMK.nun 435. maddesi gereğince duruşma isteğinin süreden reddine ve incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten ve temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : Taraflar arasında akdedilen hizmet sözleşmesinin rekabet yasağına ilişkin hükmü geçerlidir. Söz konusu yasağın normatif dayanağı Borçlar Kanunu m.348’dir.
Mahkemece Borçlar Kanunun m. 348’in öğelerinin gerçekleşip gerçekleşmediği araştırılmamıştır. Başka bir anlatımla, davacının iş sahibinin müşterilerini tanıyıp tanımadığı, işyerinde yapılan işin sırlarına sahip olup olmadığı ve son olarak da bu durumdan bir zarara sebebiyet verip veremiyeceği anlaşılamamaktadır.
Eksik inceleme sonucu verilen karar hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 13.2.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.


2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku ve Marka, Patent, Faydalı Model, Telif Hakları yan genel adıyla Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT özellikle marka, patent ve haksız rekabet hakları konusunda yoğun olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz