Eyl 12, 2017
818 Görüntüleme

Sınai Mülkiyet Kanunu, Kullanılmayan Markaya Dayanarak İtiraz 19/02

Yazan
banner

Sınaî Mülkiyet Kanununun marka başvurusunun yayınına itirazı düzenleyen 19’uncu maddesinin 2’nci fıkrasına göre, önceki tarihli bir marka hakkına dayalı itirazlarda, itiraza mesnet markanın beş yıldan daha önce tescil edilmiş olması halinde, itiraz konusu mal veya hizmetler açısından kullanıldığının ispat edilmesi istenmektedir. Markanın ciddi biçimde kullanıldığının ispat edilememesi veya kullanmamanın haklı bir sebebe dayandığının ispat edilememesi halinde, marka başvurusuna itiraz dikkate alınmayacaktır. 

Bunun anlamı 5 yıldan uzun süreden beri tescilli i markanıza dayanıyorsanız karşı taraf talep ederse kullanıma ilişkin delil sunmak zorundasınız, eğer sunmazsanız itirazda o marka dikkate alınmaz, tescil kapsamındaki bir kısım mal veya hizmet için kullanım kanıtı sunarsanız sadece kullandığınız emtia açısından itirazda o marka dikkate alınır.

Kullanmama nedeniyle hükümsüzlük davasında olduğu gibi TPE’nin kullanmayı dar veya geniş yorumlamasına göre gerekecek kullanım kanıtları değişir. Diğer yandan unvan olarak kullanım ile marka olarak kullanın farklıdır. Faturalar markasal kullanım olarak değerlendirilir mi onu da TPE takdir edecek.

Açık ve net bir kullanım olmadığı müddetçe bu tip durumlar tamamen yoruma bağlı oluyor. Yani kullanım dar yorumlanırsa unvan olarak kullanım veya kısıtlı bir kullanım kullanım sayılmıyor eğer geniş yorumlanırsa sayılıyor.

Bu maddenin nasıl uygulanacağı zamanla görülecek, uygulama zamanla yerleşecektir.

 

Yazı Kategorileri:
Blog · Makaleler

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Kırkağaç 6. Jandarma Er Eğitim Alayı Manisa’da Disiplin Subayı olarak askeri hizmet verdikten sonra Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT’un hukuk pratiği özellikle fikri mülkiyet hakları ve haksız rekabet hakları konusunda yoğunlaşmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz