Eyl 15, 2017
4474 Görüntüleme

Yargıtay’ın Zara Balı Kararı Coğrafi İşaret Marka ilişkisi

Yazan
banner

Yargıtay 11. HD 2008/9657-2010/1053 sayılı kararında; davacı Zara markasının “bal” emtiasını kapsayacak şekilde sahibidir. Davalı Zara Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ise Türk Patent Enstitüsü’ne başvurarak ZARA BALI için coğrafi işaret başvurusunda bulunarak coğrafi işaret belgesi almıştır. Bunun üzerine Zara markasının sahibi Zara Balı şeklindeki coğrafi işaretin hükümsüzlüğünü talep etmiştir. Yerel Mahkeme, Zara Balı ve Zara ibarelerinin ayırt edilemeyecek kadar benzer olduğu tespitini yapmışsa da coğrafi yer adının marka olarak tescil edilmiş olmasının sonraki tescilleri engellemeyeceğini belirtmiştir.  Ancak bir işaretin coğrafi yer adı olarak tescil edilebilmesi için belli bir coğrafi sınır içinde üretilmesi gerektiğini, oysa Zara Balı’nın aynı yöredeki ballardan ayıran bir özelliğinin olmadığını, Zara Balı işaretinin menşe işareti olarak tescili için gereken tescil belgesindeki nitelendirme ve bölge sınırlandırması için gereken koşulların karşılanmadığını, belirterek davacının itirazının reddi yönündeki Türk Patent kararının  yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Yazı Kategorileri:
Blog · Makaleler

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku ve Marka, Patent, Faydalı Model, Telif Hakları yan genel adıyla Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT özellikle marka, patent ve haksız rekabet hakları konusunda yoğun olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz