Oca 31, 2018
2674 Görüntüleme

Paramediklerin Hukuki Sorumluluğu

Yazan
banner

Paramedik, ambulans ve acil sağlık aracındaki sağlık hizmetlerinde acil tıbbi yardım ve bakım ile sınırlı kalmak kaydıyla, ön lisans eğitimini tamamlamış ve bakanlıkça belirlenen sertifikalı eğitim programlarını tamamlamak suretiyle hasta ve yaralılara müdahale ve bu hususta lazım gelen iş ve eylemleri yapabilme yetki ve sorumluluğa haiz olan sağlık profesyonelidir.

Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği’nin 28.maddesinde yapılan 15.03.2007 tarih ve 26463 sayılı Resmi Gazete ile yapılan değişiklikle ambulans ve acil tıp teknikerlerinin (paramedik) görev, yetki ve sorumlulukları eklenmiştir. İlgili Yönetmelikle acil tıbbi yardım ve bakım ile sınırlı olmak şartıyla paramediklerin, görev ve yetkileri sıralamış bulunmaktadır. Mezkur yönetmelikte kapsamında paramediklerin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: Ambulans ve acil bakım teknikerleri, Bakanlıkça yapılacak düzenlemelere uygun olarak; 1) İntravenöz girişim yapmak. 2) Hastaneye ulaşıncaya kadar, kabul edilen acil ilaçları ve sıvıları kullanmak. 3) Oksijen uygulaması yapmak. 4) Endotrakeal entübasyon uygulaması yapmak. 5) Kardiyo-pulmoner resüsitasyon ve defibrilasyon yapmak. 6) Travma stabilizasyonu yaparak hastanın nakle hazır hale gelmesini sağlamak. 7) Uygun taşıma tekniklerini bilmek ve uygulamak. 8) Monitörizasyon ve defibrilasyon uygulamak. 9) Kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyonu sağlamak. 10) Yara kapatma ve basit kanama kontrolü yapmak. 11) Acil doğum durumunda doğum eylemine yardımcı olmak.

Paramedikler, tebliğ ile sayılmış olan müdahalelerde bulunabilme yetkisi ancak acil sağlık aracında8 bulunulması veya hekimsiz ambulansta yer alınması halinde mümkündür. Hekimin mevcudiyeti halinde, paramedik yetkilerini kullanamamaktadır. Ambulans ve acil sağlık araçları dışında ise ancak, hekimin yazılı veya sözlü talimatı ve onayı ile tıbbi müdahalede bulunma yetkisine sahip olunabilmektedir.

Tebliğ’in “Tıbbi Danışma Kuralları Ve Sorumluluklar” başlıklı 5. maddesi incelendiğinde; paramediklerin, tebliğin 2 numaralı ekinde belirtilmiş akış şemalarda (KKM) gösterilen işlem basamaklarının yapılabilmesi için komuta kontrol merkezine danışmak ve tıbbi danışman olarak görevli hekim veya merkez tarafından yönlendirilen uzman hekimin onayının alınması gerekmektedir. Merkezde görevlendirilen tıbbi danışmanın, telefon veya telsiz ile kendisine ulaşan AABT(Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri) ve ATT(Acil Tıp Teknisyeni)’ nin verdiği bilgilere göre tıbbi müdahale onayını bizzat verebileceği veya ilgili uzman hekime yönlendireceği ya da işleme onay vermeyip paramediğin yapması gereken işlemleri bildireceği belirtilmiştir.

Paramedik, hekim bulunmayan ambulans ve acil sağlık araçlarında uygulanan tıbbi müdahalelerden sorumlu olmakla beraber hasta/yaralı kayıtlarının düzenli tutulmasından, yapılan işlemlerin ve tıbbi müdahalelerin hastanın/yaralının dosyasına işlenmesinden de sorumludur.

Ambulans bünyesinde; en az bir hekim ve/ya paramedik ve bir sağlık personeli olmak üzere en az üç personelin görev yapması gerekmektedir. Hekim bulundurulmayan ambulanslarda ise hasta kabininde hastaya müdahale etmek üzere hazır olan personeller arasında paramedikin bulunması zorunludur. Kanuni zorunluluk bulunmamakla beraber gerekmesi halinde ambulans ekibine şoför de eklenmektedir. Ayrıca belirtmek gerekir ki; paramedikin şoför olarak görevlendirilmesi mümkündür. Uygulamada; vaka ihbarı yapan kişilerden olay yeri, olayın oluş şekli, vaka sayısı ve vakanın durumu hakkında bilgi alınmakla beraber mevcut bilgiler doğrultusunda doktor veya paramedikli ekip ivedi şekilde yönlendirilmektedir.

Paramedikin, danışman hekime ulaşamaması veya ulaşıp onay alamaması durumunda; akış şemalarındaki, tıbbi danışman onayı istenmesi gereken işlemlerinin herhangi birinin yapılabilmesi mümkün değildir. Bu durumda somut olay niteliğine göre hastanın temel ve ileri yaşam desteği uygulamaları ile stabilizasyonu sağlanması ve gecikmeksizin uygun en yakın sağlık kuruluşuna naklinin sağlanması gerekmektedir.

 

 

Yazı Kategorileri:
Genel

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Kırkağaç 6. Jandarma Er Eğitim Alayı Manisa’da Disiplin Subayı olarak askeri hizmet verdikten sonra Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT’un hukuk pratiği özellikle fikri mülkiyet hakları ve haksız rekabet hakları konusunda yoğunlaşmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz