Eki 18, 2018
1792 Görüntüleme

İkramiye Alacağının Ödenmemesi Haklı Fesih Nedenidir

Yazan
banner

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

E. 2003/15685

K. 2003/15438

T. 25.9.2003

• İŞ AKDİNİN FESHİ ( İkramiye Alacağının Ödenmemesi Nedeniyle İşçinin Haklı Feshettiğinin Kabulü ve Kıdem Tazminatının Hükmün Altına Alınması Gereği )

• KIDEM TAZMİNATI ( İkramiye Alacağının Ödenmemesi Nedeniyle İşçinin Haklı Feshettiğinin Kabulü ve Hükmün Altına Alınması Gereği)

• İKRAMİYENİN ÖDENMEMESİ ( İşçinin Hizmet Akdini Haklı Feshettiğinin Kabulü ve Kıdem Tazminatının Hükmün Altına Alınması Gereği )

1475/m.14

ÖZET : Davacının ikramiye alacağının ödenmemesi nedeniyle hizmet akdin haklı feshettiğinin de kabulü ve kıdem tazminatının hükmün altına alınması gerekir.
DAVA : Davacı, kıdem tazminatı ücret ve ikramiye alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : 1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Davacının ikramiye alacağının ödenmediği mahkemenin de kabulündedir. Davalının sunduğu ödeme belgelerine göre, ikramiyenin tamamının Ekim ayında ödenmesi gerektiği açıktır. Davalının Ekim/2000 ödeme belgesine göre dahi Eylül/2000 ödeme belgesindeki alacakların eksik ödendiği, mahkemenin de bu nedenle ikramiyenin ödenmediği kabul ettiği anlaşılmaktadır. Buna göre, davacının ikramiye alacağının ödenmemesi nedeniyle hizmet akdin haklı feshettiğinin de kabulü ve kıdem tazminatının hükmün altına alınması gerekir. Yazılı şekilde kıdem tazminatı isteğinin reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir


2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku ve Marka, Patent, Faydalı Model, Telif Hakları yan genel adıyla Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT özellikle marka, patent ve haksız rekabet hakları konusunda yoğun olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz