Nis 29, 2019
600 Görüntüleme

Markaların Bir Arada Varolması(Coexistence)

Yazan
banner

Markaların aynı piyasada bir arada  kullanılıyor olması(coexistence) potansiyel müşterilerin markaların farklı kaynaktan geldiği yönünde eğitim ve tecrübe kazandıkları izlenimi yaratıyorsa bu durumda karışıklık riskinin bulunmadığı sonucu doğabilecektir.

Yargıtay 11. HD 21.04.2008 T. 2007/3750 E. 2008/5278 K. sayılı ilamında; davacının Kent markası ile davalının Kent+Boringer markasının uzun zamandan beri aynı piyasada karışıklık doğmayacak şekilde sorun olmadan yer aldığı gerekçesiyle markalar arasında karışıklık riski olmadığı kararına varmıştır.

Yargıtay 11. HD 07.12.2007 07.12.2007 T, 2006/8372, 2007/15510 sayılı kararında; davalının NEŞET ibareli başvurusunun 1973 yılından itibaren bakkaliye faaliyeti için kullanıldığı, davacının markalarının ise 1997 yılında tescil edilip davalının tescilli/tescilsiz işaret ve unvanı ile markanın eş zamanlı kullanılmasından kaynaklanan bir uyuşmazlık olmadığı, bunun da fiilen karışıklık riski olmadığını gösterdiği, davalının ticarette bu işaretle tanınıp bu tanınmışlığının tüketiciler nezdinde sunduğu ürünler ile kendisi arasında bir tereddüte yer bırakmayacak şekilde güç kazandığı, ulaşılan bu iktisadi hak nedeniyle artık kendisinden bu işareti ticarette kullanımını terk etmesinin istenemeyeceği kadar ekonomik değer yaratılmış olduğu gerekçeleriyle hükümsüzlük davasının sessiz kalma yoluyla hak kaybı ile bir arada varolma(coexistence) nedeniyle hükümsüzlük davasının reddi yönündeki yerel mahkeme kararını onamıştır.

Anahtar Kelimeler: haksız rekabet, haksız rekabet hukuku, Marka, marka ankara avukat, marka avukat, marka dava, Marka Hukuku, marka hükümsüzlük, marka hükümsüzlüğü, marka ihlali, marka iltibas, marka itiraz, patent tecavüzü, patent tescili, tasarım avukat, tasarım hukuku, yidk kararının iptali, türk patent dava, coexistence, bir arada varolma.

Ankara avukatı olunması nedeniyle Türk Patent’in kararlarına karşı davalar, marka hükümsüzlüğü davaları, patent davaları, tasarım davaları, Türk Patent’in Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’na(YİDK) karşı davaların yanında marka vekili olunması itibarıyla Türk Patent Markalar Dairesi kararlarına karşı itirazlar, haksız rekabet davaları, alan adı davaları ve tahkimleri ağırlıklı olarak çalışma alanlarımızdır.

Marka Birarada Var Olma Mutabakatı; Köseoğlu Kararı

Markada Kazanılmış Hakkın Şartları; NAMLI Kararı 968

Bir arada Kullanım; Kazanılmış Hak; Osaka Kararı 740


2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku ve Marka, Patent, Faydalı Model, Telif Hakları yan genel adıyla Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT özellikle marka, patent ve haksız rekabet hakları konusunda yoğun olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz