Haz 14, 2019
10477 Görüntüleme

Kargo ile Kaçak Sigaraların Gönderilmesi, Kaçakçılık Suçu

Yazan
banner

Sanık bakımından içerisinde dava konusu sigaraların bulunduğu kargoyu bu özelliğini bilerek mevzuata aykırı şekilde kabul edip etmediğinin tespiti ile diğer sanık …’in bu kargoyu gönderip göndermediğinin tespiti bakımından yukarıda maddeler halinde belirtilen hususlar araştırılarak hep birlikte değerlendirmek suretiyle sanıkların hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken eksik incelemeyle yazılı şekilde hüküm tesisi,

YARGITAY
7. CEZA DAİRESİ
E. 2015/10453
K. 2018/13604
T. 6.12.2018
• KAÇAKÇILIK SUÇU ( 4925 Sayılı Kanun ve Taşıma Yönetmeliğinde Belirtilen Hususlar Araştırılarak Hep Birlikte Değerlendirmek Suretiyle Sanıkların Hukuki Durumunun Tayin ve Takdiri Gerekirken Eksik İncelemeyle Hüküm Tesisinin Hatalı Olduğu )
• KARGO İLE TAŞINAN PAKETTE KAÇAK EŞYA BULUNMASI ( Sanık Bakımından İçerisinde Dava Konusu Sigaraların Bulunduğu Kargoyu Bu Özelliğini Bilerek Mevzuata Aykırı Şekilde Kabul Edip Etmediğinin Tespiti İle Diğer Sanığın Bu Kargoyu Gönderip Göndermediğinin Tespiti Gerektiği )
• MEVZUATA AYKIRI OLARAK KABUL EDİLEN KARGO ( Dosya Kapsamına Göre Kargo Üzerinde Alıcısının ve Göndericisinin Açık Kimlik Bilgileri İle Göndericisinin Açık Adresinin Yazılı Olmadığı Halde Sanık Tarafından Mevzuata Aykırı Olarak Kabul Edildiği – 4925 Sayılı Kanun ve Taşıma Yönetmeliğinde Belirtilen Hususlar Araştırılması Gerektiği )
4925/m.3,4
Taşıma Yönetmeliği/m.34

ÖZET : Dosya kapsamına göre, kargo üzerinde alıcısının ve göndericisinin açık kimlik bilgileri ile göndericisinin açık adresinin yazılı olmadığı halde sanık tarafından mevzuata aykırı olarak kabul edildiği anlaşılmaktadır. Bu durum karşısında, sanık bakımından içerisinde dava konusu sigaraların bulunduğu kargoyu bu özelliğini bilerek mevzuata aykırı şekilde kabul edip etmediğinin tespiti ile diğer sanığın bu kargoyu gönderip göndermediğinin tespiti bakımından 4925 Sayılı Kanun ve Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen hususlar araştırılarak hep birlikte değerlendirmek suretiyle sanıkların hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken eksik incelemeyle yazılı şekilde hüküm tesisi, hatalıdır.

DAVA : Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : I- ) Müşteki Gümrük İdaresi vekilinin sanıklar hakkındaki beraat hükmüne yönelik temyiz talebine yönelik yapılan incelemede;

Suç tarihine ve ele geçen eşyanın niteliğine göre, suçtan doğrudan zarar görmeyen Gümrük İdaresi’nin davaya katılan olarak kabulü hükmü temyize hak kazandırmayacağından, Gümrük İdaresi vekilinin temyiz isteğinin 5320 Sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 Sayılı CMUK’nun 317. maddesi uyarınca REDDİNE,

II ) Katılan Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu vekilinin ve sanık … müdafiinin temyiz taleplerine yönelik yapılan incelemede;

Olay tutanağı ve dosya kapsamına göre; … Kargo isimli firmanın aktarma merkezinde usulüne uygun olarak yapılan aramada göndericisi …, alıcısı … olarak gözüken kargo gönderisinde 6 değişik markada 1152 karton kaçak sigara ele geçirilmesi şeklinde gerçekleşen olayda;

Gönderi üzerindeki barkotta … ismi ile bir telefon numarasının, alıcı kısmında ise… ismi, bir telefon numarası ve ilgili kargonun İstanbul’daki bir şubesinin adresinin yazılı olduğu, kolluk görevlilerince yapılan araştırmada …’a ait olduğu gösterilen numaranın kullanılmadığının belirlendiği, ilgili gönderiyi … Kargo’nun Kızıltepe şubesinde görevli sanık … ‘ın teslim aldığı,… ile ilgili olan evrakın tefrik edildiği, sanıklar … ve … ‘in aşamalarda değişmeyen savunmalarında atılı suçlamayı kabul etmediklerini beyan ettikleri anlaşılmıştır.

4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu 3 ve 4. maddeleri; Taşıma Yönetmeliğinin 34. maddesi gereğince gönderici ve alıcısının açık kimlikleri ve adresleri bulunmayan yani mevzuata uygun olmadan kabul edilen kargonun içerisinde kaçak eşya bulunması halinde, bu kargoyu kabul eden kargo görevlisinin hukuki durumunun belirlenebilmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılabilmesi için;

1. Olay tarihinde kargo kabul merkezinde görevli personel sayısıyla sanık tarafından kabul edilen kargo sayısı ve sanık … tarafından gerçekleştirilen kargo işlemlerinin mevzuata uygun olup olmadığı,

2. Mevzuata uygun olmadığı halde kabul edilen, göndericisinin ve alıcısının kimlik bilgileri ve açık adresleri bulunmayan veya eksik olan başka kargoların, nasıl ve kim tarafından alıcısına teslim edildiği,

3. Sanıkların olay tarihinde kullandıkları cep telefonu numaralarının belirlenmesi ile olay günü, öncesi ve sonrasına ilişkin iletişimlerinin tespit edilmesi,

4. Dava konusu işlemden önce sanık hakkında aynı suçtan başka dava açılıp açılmadığı,

5. Tefrik edilen dosya akıbetinin araştırılarak ilgili evrakların bu dosyanın arasına alınması,

Hususlarının araştırılması ve birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir.

Dosya kapsamına göre, söz konusu kargo üzerinde alıcısının ve göndericisinin açık kimlik bilgileri ile göndericisinin açık adresinin yazılı olmadığı halde sanık … tarafından mevzuata aykırı olarak kabul edildiği anlaşılmaktadır.

Bu durum karşısında, sanık … bakımından içerisinde dava konusu sigaraların bulunduğu kargoyu bu özelliğini bilerek mevzuata aykırı şekilde kabul edip etmediğinin tespiti ile diğer sanık …’in bu kargoyu gönderip göndermediğinin tespiti bakımından yukarıda maddeler halinde belirtilen hususlar araştırılarak hep birlikte değerlendirmek suretiyle sanıkların hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken eksik incelemeyle yazılı şekilde hüküm tesisi,

Kabule göre de;

Beraat eden ve kendisini vekille temsil ettiren sanık … lehine karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca maktu vekalet ücreti tayin edilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı, katılan Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu vekilinin ve sanık … müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 Sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 Sayılı CMUK’nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 06.12.2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Ankara avukatı olunması nedeniyle Türk Patent’in kararlarına karşı davalar, marka hükümsüzlüğü davaları, patent davaları, tasarım davaları, Türk Patent’in Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’na(YİDK) karşı davaların yanında marka vekili olunması itibarıyla Türk Patent Markalar Dairesi kararlarına karşı itirazlar, haksız rekabet davaları, alan adı davaları ve tahkimleri ağırlıklı olarak çalışma alanlarımızdır.


2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku ve Marka, Patent, Faydalı Model, Telif Hakları yan genel adıyla Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT özellikle marka, patent ve haksız rekabet hakları konusunda yoğun olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz