Eki 17, 2019
67 Görüntüleme

Tescilli-Tescilsiz Markalar

Yazan
banner

Bir markayı ilk kez belli bir yoğunlukta kullanan kişinin markayı tescil ettirme zorunluluğu bulunmamaktadır. Marka sahibinin markasını tescil ettirmesi durumunda daha güçlü bir koruma sağlayan ve Fikri Sınai Haklar mahkemelerinin görevine giren Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında belirlenen güçlü bir korumaya sahip olacak, tescil ettirmemesi halinde ise Türk Ticaret Kanunu’nda öngörülen daha zayıf bir korumaya sahip olacaktır. Zira Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 7/1. maddesine göre sadece tescilli markaları düzenlemekte sadece tescilli markalara koruma getirmektedir.

SMK m. 7/4’e göre, markanın sahibine sağladığı haklar üçüncü kişilere karşı marka tescilinin yayını tarihinden itibaren hüküm ifade eder. Ancak marka başvurusunun bültende yayınlanmasından sonra gerçekleşen ve marka tescilinin ilan edilmiş olması halinde yasaklanması söz konusu olabilecek fiiller nedeniyle başvuru sahibi tazminat davası açmaya yetkilidir. Mahkeme öne sürülen iddiaların geçerliliğine ilişkin tescilin yayınlanmasından önce karar veremez.

Tescilsiz bir markanın, ticaret unvanının, işletme adının sahibi olan kimsenin tescilsiz markasının aynısını veya benzerini marka olarak tescil ettirmek için başvuran kişinin başvurusunu itiraz ederek engelleme veya marka tescil edilmişse hükümsüzlük davası açarak tescili terkin ettirme hakkı vardır. Bu hüküm eskiden beri markayı belli bir yoğunlukta kullanan kişinin hakkını marka hakkından üstün tutmaktadır.

Anahtar Kelimeler: marka hukuku,tescilsiz marka,tescilli tesclisiz marka, tescilsiz marka itiraz, tescilsiz marka hükümsüzlük, ankara marka avukat, ankara yidk iptal avukat, marka avukat, marka ankara avukat, türk patent dava ankara avukat, yidk kararı iptali avukat, TPMK dava avukat, Türk Patent Enstitüsü marka yidk, Türk Patent Enstitüsü dava, Türk Patent ve Marka Kurumu Dava

Yazı Kategorileri:
Marka

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Kırkağaç 6. Jandarma Er Eğitim Alayı Manisa’da Disiplin Subayı olarak askeri hizmet verdikten sonra Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT’un hukuk pratiği özellikle fikri mülkiyet hakları ve haksız rekabet hakları konusunda yoğunlaşmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz