Eki 30, 2019
254 Görüntüleme

MARKALARIN TESCİL BAŞVURUSU VE TESCİLİ

Yazan
banner

SMK’nın 7/1 maddesi “Bu Kanunla sağlanan marka koruması tescil yoluyla elde edilir.” demektedir. Tescili yapılmamış marka SMK’nda belirtilen korumalardan yararlanamaz. Ancak tescil edilen marka kanunun sağladığı korumadan faydalanıp herkese karşı ileri sürülebilir ve sahibine münhasır yetkiler sağlar.

Marka tescili, yapılan başvuru neticesinde TÜRKPATENT kurumu tarafından değerlendirme sonucunda gerçekleşmektedir. Her marka için ayrı ayrı başvuru yapılır, birden çok marka için ortak başvuru yapılamaz.

KİMLER TESCİL BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİR

Tescil başvurusunu gerçek veya tüzel kişiler, işletmesi olmayan, tacir olmayan herhangi bir kimse de yapabilir. Tescili istenen markanın hali hazırda kullanılması da şart değildir. Lakin marka kullanılmıyorsa tescil sahibi kimse  tescil iptal yaptırımı ile karşılaşabilecek ihlal  davalarında kullanmama def’i ile karşılaşabilecektir.

Tescil başvurunda bulunmak için Türk vatandaşı olma zorunluluğu yoktur. Türkiye sınırları içerinde yerleşim yeri bulunan gerçek kişiler ile idare merkezi Türkiye’de  olan tüzel kişiler de tescil başvurusunda bulunabilir. Bu şartları sağlamayanlar da Türkiye’de sınai veya ticari bir faaliyette bulunan kişiler Paris Sözleşmesi’ne göre tescil başvurusunda bulunabilir veya karşılıklılık ilkesine göre Türk vatandaşlarına kanunen veya fiile marka koruması sağlayan ülke vatandaşları da tescil talep edebilir.

Yerleşim yeri yurt dışında olan kişiler kurum nezdinde vekillik yapma yetkisine haiz olan vekiller tarafından temsil edilir. Vekilsiz yapılan işlemleri yapılmamış sayılacaktır. Marka veya patent vekili tayin edilmesi durumunda tüm işlemler vekil tarafından yapılır, tebligatlar asile yapılmış sayılır. Söz konusu tebligatlar sadece TÜRKPATENT kurumu için geçerlidir.

TESCİL BAŞVURUSU

Tescil başvurusu, başvuru formu ile elektronik yolla yapılır. İnternet üzerinden doldurulup Kuruma gönderilen başvuru formunda, başvuru sahibinin kimlik ve iletişim bilgileri, varsa rüçhan hak talebi,  marka örneği, varsa markada kullanılan Latin alfabesi dışındaki harflerin karşılıkları, başvurunun mal veya hizmetlerinin Nis anlaşmasına göre sınıf numaraları ve listesi, imza, varsa temsilci bilgileri bulunmalıdır.

Yazı Kategorileri:
Genel · Marka · Patent

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Kırkağaç 6. Jandarma Er Eğitim Alayı Manisa’da Disiplin Subayı olarak askeri hizmet verdikten sonra Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT’un hukuk pratiği özellikle fikri mülkiyet hakları ve haksız rekabet hakları konusunda yoğunlaşmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz