Kas 1, 2019
154 Görüntüleme

ULUSLARARASI TESCİL BAŞVURUSU

Yazan
banner

 

Uluslararası tescil konusundaki Madrid Sözleşmesi ile ilgili protokol kapsamında yapılan bir uluslararası başvuru, Kuruma doğrudan yapılan bir başvuruyla aynı sonuçları doğurur. Bu husus SMK 14. maddesinde belirtilmiştir.

Madrid Protokolüne taraf olan bir ülkede sınai veya ticari bir kuruluşu olan, o ülkede yerleşmiş bulunan veya o ülkenin tabiiyetinde olan bir gerçek veya tüzel kişi  Uluslararası marka tescil başvurusu yapılabilir. Paris sözleşmesine taraf olan ülkeler Madrid Protokolü yada Madrid Sözleşmesine taraf ülke sayılır.

Marka koruması, Madrid Birliği içerisinde bulunmayan bir ülkede sağlanamaz. Uluslararası marka tescilinin sağlanabilmesi için öncelikle ilgili menşe ofiste yani TÜRKPATENT Kurumunda, tescilli bir markanın veya bir marka tescil başvurusunun bulunması gerekir. Uluslararası marka tescil başvurusunun, TÜRKPATENT Kurumu aracılığıyla WIPO’ya yapılması zorunludur.

Marka tescilinden doğan haklar, sadece tescilin yapıldığı ülkede koruma sağlar. Marka korumasının diğer ülkelerde de geçerli olması isteniyorsa, koruma talep edilen ülkelerde de markanın tescil edilmesi gerekir. Tescili talep edilen ülke ofislerine tek tek başvuru yapılabileceği gibi Madrid Sistemini kullanarak tek bir başvuru ile birden çok ülkede tek bir işlem ile koruma elde edilebilir.

Madrid Sisteminin amaçları:

a) Markaların tek bir başvuru yapılarak ve tek bir dil kullanılarak birden fazla ülkede uluslararası tescilini sağlamak, b) Marka tescil edildikten sonra yapılacak olan (unvan veya adres değişikliği, devir, mal ve hizmet listelerindeki sınırlamalar gibi) değişikliklerin tek ve basit bir işlem aracılığıyla Uluslararası Sicile kaydedilmesini sağlamaktır.

Başvuruda bulunulurken uluslararası başvuru ile tescili talep edilecek mal ve hizmet listesinin kapsamı daraltılabilir ancak genişletme yapılamaz. Uluslararası marka başvurusunun mal ve/veya hizmet listesi, Nice Sınıflandırmasına uygun olarak düzenlenmeli, sınıflara ayrılmış olmalı ve sınıf numaraları belirtilmiş olmalıdır.

Uluslararası tescil tarihinden itibaren 5 yıl içinde esas markanın koruma kapsamını değiştirecek veya ortadan kaldıracak değişiklikler, TÜRKPATENT tarafından WIPO’ya bildirilir ve Uluslararası başvurunun tescil kapsamı da kısıtlanır veya ortadan kaldırılır.

Uluslar arası marka koruması, tescilden itibaren  on yıldır. On yılın ardından talep ile yenilenebilir.

Yazı Kategorileri:
Blog · Marka · Patent

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Kırkağaç 6. Jandarma Er Eğitim Alayı Manisa’da Disiplin Subayı olarak askeri hizmet verdikten sonra Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT’un hukuk pratiği özellikle fikri mülkiyet hakları ve haksız rekabet hakları konusunda yoğunlaşmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz