Kas 4, 2019
236 Görüntüleme

MARKA TESCİLİNDE BAŞVURUNUN SINIFLANDIRILMASI

Yazan
banner

Marka başvurusunda bulunurken tescil edilmesi istenilen mal veya hizmetlerin belirtilmesi gerekir. Başvurudan önce markanın kullanılacağı sınıf ve sektörler tespit edilir ve buna göre tescil başvurusu  yapılır.

Markanın sınıflandırılmasından kasıt, markalar için tescile konu mallar veya hizmetlerin yer aldığı her bir sınıfı ifade etmesidir. Bu sınıf Türkiye’nin de taraf olduğu Nice Anlaşması’na göre, tescil edilmek için başvurulan markanın kullanıldığı veya kullanılacağı mal ve hizmetin kategorik olarak düzenlendiği numaralar ile ayrıldığı bir listedir. Yanlış bir sınıfa yapılan tescil başvurusu markadan arzu edilen korumanın sağlanamaması ve markanın kullanılmamasından dolayı iptal edilmesine neden olur.

Bir marka bir mal veya hizmet için yalnız bir defa tescil edilebileceğinden, ileride kullanılması düşünülen mal ve hizmetler için de göz önünde bulundurulması gerekir. Aksi taktirde tescili yapılan marka altında yeni bir mal ve hizmet kullanılmak istenirse yeni bir tescil başvurusunda bulunmak gerekecektir.

Kullanılmakta olan 34’ü mal ve 11’i hizmet sınıfı olmak üzere toplam 45 sınıf bulunmaktadır. Listelerde bulunmayan veya genel başlıklardan birinin kapsamına girmeyen mal ve hizmetlerin başvurularında,  listede bulunan benzer nitelikte ve benzer amaca sahip olan mal veya hizmetlerle aynı kapsamda değerlendirilip başvuruda bulunulur.

2012 yılında Avrupa Mahkemesi’nin aldığı”IP TRANSLATOR” kararına göre yapılan başvuruda belirtilen sınıf başlığı altındaki emtianın bir kısmı için koruma isteniyor ise bunun açık bir biçimde bildirilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde  başvurunun yalnızca sınıf başlığı altındaki mal ve hizmetleri kapsadığı kabul edilecektir.


2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku ve Marka, Patent, Faydalı Model, Telif Hakları yan genel adıyla Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT özellikle marka, patent ve haksız rekabet hakları konusunda yoğun olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz