Kas 7, 2019
130 Görüntüleme

İtirazlarda Kullanım Kanıtı Sunulması Zorunluluğu SMK m. 19/06

Yazan
banner

SMK m. 19/06’ya göre yapılan itirazlarda dayanak yapılan markaların tescilinden itibaren 5 yıllık süre geçmişse başvuru sahibinin talebi üzerine itiraz sahibinden itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinden itibaren önceki beş yıllık süre içinde itiraz gerekçesi markasını itiraza dayanak mal ve hizmetler bakımından ciddi anlamda kullandığını veya kullanmamaya dair haklı nedenlerinin bulunduğunu delil sunması talep edilir. İtiraz sahibi tarafından bunun ispatlanamaması halinde itirazı reddedilir veya kısmen ispatlanması halinde sadece kullanımı ispatlanan mal veya hizmetler açısından itiraz dikkate alınır.

Bu noktada SMK m. 19/2’deki “kullanım kanıtı sunma” enstrümanı marka başvurusu sahiplerine kullanılmayan markaların haksız itirazlarına karşı önemli biri imkan tanımıştır. Ancak bu imkan yapılan itiraza açıkça görüş bildirilmesiyle bildirilmesi halinde geçerlilik kazanarak kullanım kanıtı sunulması gündeme gelecektir. Bu nedenle itirazlara görüş bildirmenin de önemi çok artmıştır. Kişilerin kendileri yaptıkları başvurularda bu maddeyi bilmeleri olasılığı zayıf olduğundan karşı tarafın kullanılmayan markayla itiraz yapması halinde SMK m. 19 gündeme gelmediğinden yok yere marka başvurusunun reddi gündeme gelebilecektir.

Yazı Kategorileri:
Genel

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Kırkağaç 6. Jandarma Er Eğitim Alayı Manisa’da Disiplin Subayı olarak askeri hizmet verdikten sonra Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT’un hukuk pratiği özellikle fikri mülkiyet hakları ve haksız rekabet hakları konusunda yoğunlaşmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz