Kas 7, 2019
42 Görüntüleme

Marka Başvurusunun Yayınına İtiraz

Yazan
banner

SMK m. 18’e göre “ilgili kişiler” bültende yayınlanmış marka başvurusunun marka başvurusunun “mutlak” ve “nisbi” tescil engelleri kapsamında tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazlar marka başvurusunun yayınlanmasından itibaren iki ay içinde Türk Patent nezdinde yapılabilir.

Madde metninde geçen “ilgili kişiler” teriminden marka tescil başvurusundan zarar görme olasılığı bulunan tescilli marka sahipleri, marka tescil başvurusu sahipleri, tescilsiz marka sahipleri, başvurudan dolayı menfaatleri zarar görebilecek kimseler vs itirazda bulunabilir.

İtirazların yazılı ve gerekçeli olarak Türk Patent’te gönderilmesi gereklidir. İtiraz gerekçesiz yapılmış ise itiraz gerekçesinin iki ay içinde sunulması gerekecektir. İtirazın geçerli sayılması için gerekçeli olması yanında itiraz süresi içinde itiraz ücretinin de ödenmesi gereklidir.

Yazı Kategorileri:
Genel

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Kırkağaç 6. Jandarma Er Eğitim Alayı Manisa’da Disiplin Subayı olarak askeri hizmet verdikten sonra Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT’un hukuk pratiği özellikle fikri mülkiyet hakları ve haksız rekabet hakları konusunda yoğunlaşmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz