Kas 7, 2019
75 Görüntüleme

Türk Patent Kararlarına İtiraz ve İtirazın Reddinin İptali Davası

Yazan
banner

Türk Patent nezdinde yapılan itirazların Markalar Dairesi, Tasarımlar Dairesi, Patent Dairesi nezdinde reddi üzerine verilen kararlara tebliğ tarihinden itibaren iki ay içinde dava açılabilir.

İtirazın ilgili mevzuattaki maddeleri de kapsayacak biçimde gerekçeli olması gerekmektedir. İtirazın ilgili mevzuattaki madde ve alt madde belirtilmek suretiyle gerekçeli yapılması gerekmektedir. İtiraz süresinden sonra itiraz gerekçeleri değiştirilemez ve yeni gerekçeler eklenemez.

Kurul taraflardan süresi içinde itiraza karşı görüşlerini bildirmesini ister.

İtirazlar ve bu itirazlara görüşler değerlendirilerek Türk Patent nezdinde son işlem olarak Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu kararını verir.

SMK m. 172’ye göre bu karara karşı kararın tebliği tarihinden itibaren iki ay içinde Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri nezdinde iptal davası açılabilir. Bu iptal davasının açılması marka tescil işlemelerini durdurmadığından marka dava sırasında tescil olur.

Bu nedenle uygulamada iptal talebinin yanında eğer marka başvurusunun tesciline karar verilmişse ve davayı önceki marka sahipleri açıyorsa bu durumda iptal talebinin hükümsüzlük talebini de içermesi gerekmektedir.

Yazı Kategorileri:
Genel

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Kırkağaç 6. Jandarma Er Eğitim Alayı Manisa’da Disiplin Subayı olarak askeri hizmet verdikten sonra Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT’un hukuk pratiği özellikle fikri mülkiyet hakları ve haksız rekabet hakları konusunda yoğunlaşmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz