Kas 7, 2019
77 Görüntüleme

Yayınlanan Marka Başvurusuna Görüş Bildirilmesi

Yazan
banner

SMK m. 17’/1’e göre marka tescil başvurusunun yayınlanmasından sonra “herkes”  tescilli markaya dayalı olarak yapılan “karışıklık riski”ne dayanan itirazlar haricinde kamu düzeni, ahlaka aykırılık, tasvirilik gibi diğer hususlara dayanarak marka tescil başvurusunun tesciline karşı görüş bildirebilir.

Yasa metninden açıkça anlaşıldığı üzere görüş bildirme SMK m. 5’teki “mutlak tescil engelleri” ile sınırlıdır.

Görüş bildirme olanağının herkese tanınmış olması itibarıyla; marka ve marka başvurusu sahipleri, tüketici dernekleri, ticaret odaları, meslek örgütleri vs gibi kuruluşlar görüş bidirebilirler.

Yazı Kategorileri:
Marka

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Kırkağaç 6. Jandarma Er Eğitim Alayı Manisa’da Disiplin Subayı olarak askeri hizmet verdikten sonra Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT’un hukuk pratiği özellikle fikri mülkiyet hakları ve haksız rekabet hakları konusunda yoğunlaşmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz