Kas 13, 2019
63 Görüntüleme

SMK’ya Göre İptal ve Hükümsüzlük Davalarında Hak Düşürücü Süre

Yazan
banner

İptal davasının hangi sürede açılması gerektiği konusunda Sınai Mülkiyet Kanunu’nda(SMK) açık bir hüküm yoktur. Hükümsüzlük davaları açısından ise SMK m. 25/6; marka sahibinin sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği halde bu duruma 5 yıl boyunca sessiz kalması durumunda marka tescili kötü niyetli olmadıkça markasını hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri süremeyeceğini, öngörmektedir.

Burada bahsedilen aslında hak düşürücü süredir. Bu madde sadece tescilli markaya dayanarak açılacak davalar için geçerlidir. Örneğin ahlaka aykırılık, kamu düzenine aykırılık gibi nedenlerle açılacak davalar için bir süre öngörülmemiştir.

Yargıtay uygulamasında mutlak tescil engeli, nispi tescil engeli ayrımı yapılmamakta ve 5 yıllık süre tüm markalar için uygulanmaktadır.

Ancak 5 yıllık sürenin mutlak tescil engellerine dayanan hükümsüzlük davaları ve iptal davaları için uygulanması doktrinde doğru görülmemektedir.

Yazı Kategorileri:
Marka

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Kırkağaç 6. Jandarma Er Eğitim Alayı Manisa’da Disiplin Subayı olarak askeri hizmet verdikten sonra Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT’un hukuk pratiği özellikle fikri mülkiyet hakları ve haksız rekabet hakları konusunda yoğunlaşmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz