Kas 29, 2019
97 Görüntüleme

KULLANIM YOLUYLA AYIRT EDİCİLİK

Yazan
banner

Eski KHK döneminde 7. ve 42. maddelerin son fıkralarının yanlış yorumu ve Yargıtay’ın kararları  sonucu yanlış bir uygulama ortaya çıkmış ve 2004’teki değişikliğe kadar, aynı ya da benzer markaların aynı anda var olabileceği kabul edilmiştir.

556 sayılı KHK’nin 7. maddesinin son fıkrasında “Bir marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmış ise (b), (c), (d) bentlerine göre tescili reddedilemez.” denilmek suretiyle markaların aynı veya benzer olmasının tescil engeli olması ortadan kaldırılmıştır.  Buna göre bir marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mal veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmış ise tescili reddedilemez. Bu hüküm marka tescilindeki mutlak ret nedenlerinin istisnasını oluşturur.

2004 yılında yapılan değişiklik ile 7. maddenin son fıkrasında b bendine yapılan atıf a bendine yapılarak karıştırma ihtimaline yol açan markaların ayırt edicilik kazanma savunması bertaraf edilmişti.

Mülga KHK’nin ayırt ediciliği bulunmayan markalar için öngörülmüş olan kullanım yoluyla ayırt edicilik kazanımı  SMK yönünden ayırt ediciliği bulunmaya tanımlayıcı işaretler veya ticaret alanında herkesçe kullanılan, cins, tür, nitelik bildiren işaretler, sözcük ve şekiller için düzenlenmiştir. Bu işaretler ilk kullanımda ayırt edici olmasalar dahi yoğun kullanım, tanıtım, reklam sonucunda marka ile özdeşleşir bir firmanın mal veya hizmetini gösterir hale gelirse bunların  bunların tescili mümkün olacaktır.

Yazı Kategorileri:
Marka

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Kırkağaç 6. Jandarma Er Eğitim Alayı Manisa’da Disiplin Subayı olarak askeri hizmet verdikten sonra Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT’un hukuk pratiği özellikle fikri mülkiyet hakları ve haksız rekabet hakları konusunda yoğunlaşmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz