Oca 14, 2020
100 Görüntüleme

Avukatların Kazandıkları Davalarda Lehlerine Hükmedilen Vekalet Ücretinin Vergilendirilmesi

Yazan
banner

Dava sonucu mahkeme ilamında veya  icra takibi sonucu, karşı tarafa yükletilecek vekalet ücreti ödenmesine karar verilen tarafın, ödemeyi doğrudan nakdi olarak  serbest meslek erbabı olan avukatlara yapması halinde yapılan ödeme üzerinden gelir vergisi tevkifatının  yapılması gerekir. Parayı tahsil eden avukatın da ödemeye karşılık serbest meslek makbuzu düzenlemesi gerekir. Ayrıca avukatın serbest meslek kazancı kapsamında düzenlediği makbuzda alınan tutar üzerinden KDV hesaplayıp göstermesi gerekir.

Davayı kaybeden tarafın bu tevkifatı yapması Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinin birinci fıkrasında sayılan kişilerden olması halinde ve ödeme yapılacak avukatın ücretli -işçi avukat- çalışıyor olmaması kaydıyla yapılır.  Ancak borçlunun sayılan kişilerden olmaması halinde, kazanç avukat tarafından yıllık beyannamede vergilendirilecektir.

Ödemenin icra müdürlüklerine yapılması durumunda da  vekalet ücreti ödemesinden gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir. Vekalet ücretinin alacaklı avukat dışında alacaklı tarafa ödenmesi durumunda, vekalet ücretinin asıl alacaklısının avukat olması sebebiyle bu ödeme vekalet alacağının tahsiline yönelik kabul edilir ve  ödeme yapan tarafından gelir vergisi tevkifatının yapılması gerekir.  Tevkifatı yapacak kişiler  Gelir Vergisi Kanununca belirtilen  sorumlu olan kişiler, vekalet ücretini ödemeyi yapması gereken kişilerdir.

Avukat, serbest meslek makbuzunu geliri elde ettiği kişi yani karşı yan adına düzenleyecektir.  Makbuz düzenlenirken hüküm altına alınan vekalet tutarı üzerinden stopaj tevkifatı yapılır. Vekalet ücreti ödenen avukat, gelir vergisi tevkifatına esas alınan tutar üzerinden KDV hesaplayacaktır.

Net ödenecek vekalet ücretinin [Vekalet Ücreti + KDV(Vekalet Ücreti X 0,18)]-[Gelir Vergisi Tevkifat Tutarı(Vekalet Ücreti X 0,20)] formülüne göre bulunması mümkün olmaktadır.

 

Yazı Kategorileri:
Genel

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Kırkağaç 6. Jandarma Er Eğitim Alayı Manisa’da Disiplin Subayı olarak askeri hizmet verdikten sonra Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT’un hukuk pratiği özellikle fikri mülkiyet hakları ve haksız rekabet hakları konusunda yoğunlaşmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz