Oca 17, 2020
110 Görüntüleme

Malın Şeklini ve Bir Başka Özelliğini İçeren Markalar Tescil Edilemez

Yazan
banner

SMK 5/1-e’ye göre; Malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini veya teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan veya mala asli değerini veren şeklî ya da başka bir özelliğini münhasıran içeren işaretler, marka olarak tescil edilemez.

Yargıtay 11. HD 2009/179-2010/6085 sayılı kararında GUCCİ’nin çanta tokası şeklinin malın doğal yapısından ortaya çıkan teknik bir sonucu elde etmek için zorunluluk arz eden bir şekil olmadığı sonucuna varmıştır.

11 HD 2010/9517-2012/1550 sayılı kararında ise süt, fındık. çikolata resimlerini içeren Kinder’in marka başvurusunda bu unsurların malın özelliğine atıfta bulunmakla birlikte markanın tertibi itibarıyla özgün bir özellik arz ettiğine karar ve

Teknik bir soruna çözüm getiren şekiller de sınırlı süreli patent korumasından faydalanacağından marka olarak tescil edilemezler. Örneğin Philips’in traş makinesi başlığı ya da lego parçaları marka olarak tescil edilemez.

Mala asli değerini veren şekil ya da başka özelliğini münhasıran içeren işaretlerin de marka olarak tescili mümkün değildir.

Örneğin Türk Patent’in Duracell’in bakır ve siyah renk kombinasyonunun marka olarak tescil edilemeyeceği yönündeki kararına karşı açılan davada mahkeme Duracell’in yarattığı pil şeklinin bir bütün halinde daha önce bilinip kullanılmayan bir şekil olduğuna karar vererek Türk Patent’in kararını bozmuştur.

Yazı Kategorileri:
Marka

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Kırkağaç 6. Jandarma Er Eğitim Alayı Manisa’da Disiplin Subayı olarak askeri hizmet verdikten sonra Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT’un hukuk pratiği özellikle fikri mülkiyet hakları ve haksız rekabet hakları konusunda yoğunlaşmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz