Oca 20, 2020
164 Görüntüleme

Paris Sözleşmesine Taraf Ülkelerin Bayrak Flama VS Egemenlik İşaretlerinin Marka Olamayacağı

Yazan
banner

SMK 5/1-g’ye göre Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesine göre birlik ülkelerinin egemenliğini simgeleyen bayrak, flama, gibi işaretleri veya bunların kısaltmalarını asli veya tali unsur olarak içeren işaretlerin tescili mümkün değildir.

Bu işaretlere örnek olarak NATO ismi veya Nato’nın yıldız sembolü, AB ismi veya AB bayrağı, UN ibaresi veya Birleşmiş Milletler bayrağı verilebilir.

Yargıtay 11. HD İspanyolca “Türk” anlamına gelen TURCO markasının tesciline markanın tek bir kişinin tekeline verilemeyeceği gerekçesiyle reddetmiştir(Yargıtay 11. HD 2007/12135-2009/7219).

Yazı Kategorileri:
Marka

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku ve Marka, Patent, Faydalı Model, Telif Hakları yan genel adıyla Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT özellikle marka, patent ve haksız rekabet hakları konusunda yoğun olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz