Oca 21, 2020
122 Görüntüleme

Dini Değerleri İçeren Markalar Tescil Edilemez

Yazan
banner

SMK m. 5/1-h’ye göre; Dinî değerleri veya sembolleri içeren işaretler, marka olarak tescil edilemez.

Bu madde kapsamına giren işaretlere örnek olarak; tekbir, zemzem, cami gibi kelimeler örnek verilebilir.

TEKBİR kararında Yargıtay, dini sembolleri içeren markaların hiçbir mal veya hizmet için tescil edilemeyeceğine karar vermiştir(Yargıtay 11. HD 2011/14095-2012/20549).

Aynı şekilde zem zem’in İngilizcesi olan ZAM ZAM’ın da bu madde kapsamında marka olarak tescil edilemeyeceğine karar verilmiştir(Yargıtay 11. HD 2010/7508-2010/7802).

Yazı Kategorileri:
Marka

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Kırkağaç 6. Jandarma Er Eğitim Alayı Manisa’da Disiplin Subayı olarak askeri hizmet verdikten sonra Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT’un hukuk pratiği özellikle fikri mülkiyet hakları ve haksız rekabet hakları konusunda yoğunlaşmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz