Oca 21, 2020
253 Görüntüleme

Kamu Düzenine Aykırı Markalar

Yazan
banner

SMK m. 5/1-ı’ya göre; Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı işaretler.

Türkiye’de yaygın olarak benimsenen ilke ve değerlere göre toplumun normal işleyişine aykırılık teşkil eden toplumun genel toplum anlayışına ters düşen işaretler bu kapsama girer.

Değer yargıları günden güne değişebileceğinden başvuru yapıldığı andaki durum esas alınarak değerlendirme yapılacaktır. Yapılacak değerlendirmede çok hassas hemen agresif hale gelebilecek kişiler değil makul bireylerin değer yargıları esas alınır.

Kamasutra kararında mahkeme Türkpatent’in anılan markanın prezervatiflerde yaptığı tescil başvurusunu, Kama Sutra’nın Uzakdoğu’da cinsellik tekniğinin adı olması nedeniyle genel ahlaka aykırı olduğu gerekçesiyle reddetmesini isabetli bulmayarak iptal etmiş ve Yargıtay da bunu onamıştır(Yargıtay 11. HD.2002/868-2002/4651).

Yargıtay 11. HD true religion” kararında “gerçek din” anlamına gelen anılan kelimenin kamu düzenine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle reddine karar veren Türkpatent YİDK kararının iptali yönünde karar veren yerel mahkemenin kararını onamıştır(Yargıtay 11. HD 2009/3454-2010/10833).

Yazı Kategorileri:
Marka

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku ve Marka, Patent, Faydalı Model, Telif Hakları yan genel adıyla Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT özellikle marka, patent ve haksız rekabet hakları konusunda yoğun olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz