Oca 22, 2020
538 Görüntüleme

Güçlü Marka – Zayıf Marka

Yazan
banner

Karıştırma ihtlmali değerlendirmesinde “markanın ayırt edici gücü” de dikkate alınmaktadır. Buna göre ayırt ediciliği zayıf markalar için karıştırma ihtimalinin mevcudiyeti daha az olacaktır. Buna karşılık markanın ayırt edici gücünün yüksek olması karışıklık riskini arttıran bir faktör olacaktır. Ancak şunu da ifade etmek gerekir ayırt edicilik karışıklık riski değerlendirmesinde dikkate alınacak faktörlerden sadece birisidir ve tek başına karışıklık riskini varlığını veya yokluğunu göstermez.

Yani ayırt ediciliği düşük bir markaya iltibas olabileceği gibi ayırt ediciliği çok yüksek bir markaya iltibas olmayabilir.

Zayıf marka kavramı Türk Patent’in itiraz değerlendirmelerinde, iptal ve hükümsüzlük davalarında çok daha fazla dikkate alınır olmuştur. Örneğin Çankaya-Liv Çankaya davasında Çankaya Hastanesi’nin Liv Çankaya markasına itirazını “çankaya”nın bir yer ismi olması ve kimsenin tekeline bırakılamayacağı gerekçesiyle reddetmiştir.

Pınar Beyaz ile Keram Beyaz arasındaki benzerlik değerlendirmesinde “beyaz” ibaresinin beyaz peynire bir atıf olduğu kabul edilmekle birlikte hem “beyaz”ın doğrudan mal için tasviri olmaması hem de Pınar’ın kullanımını dikkate alarak markalar arasında karışıklık riski olduğuna karar vermiştir.

Markalar başlangıçta çok zayıf ayırt ediciliğe sahip olmakla birlikte sonradan kullanım yoluyla yüksek ayırt edicilik kazanabilirler. Örneğin Best Buy “en iyi alım” manasına gelmekte olması nedeniyle perakendecilikte tasviri bir ibaredir. Ancak ABD’da anılan isimli elektronik marketinin bu ibareyi markasal olarak çok yoğun biçimde kullanması nedeniyle potansiyel müşteri açısından “best buy” bir teşebbüsün ismi manası kazanmıştır.

Diğer yandan “selpak” başlangıçta tasviri, tanımlayıcı önemi olmayan orjinal bir ibare olmasına rağmen zamanla “selpak” kelimesinin kağıt mendiller için kullanılan tanımlayıcı bir ibare olması nedeniyle başlangıçtaki ayırt ediciliği zayıflamıştır.


2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku ve Marka, Patent, Faydalı Model, Telif Hakları yan genel adıyla Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT özellikle marka, patent ve haksız rekabet hakları konusunda yoğun olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz