Oca 22, 2020
182 Görüntüleme

İlaç Markaları

Yazan
banner

İlaç markaları genel olarak ilacın etken maddesine atıfla oluşturulduğu için genel olarak zayıf markalardır. İlaç markaları genel olarak zayıf markalar olmakla ve aynı kökten birçok ilaç markası piyasada olmakla birlikte markanın alım sürecine dahil olan doktorlar, eczacıların sağlık profesyoneli olduğu için yüksek dikkat seviyesine sahip olması ile ilaçların müşterisi olan hastaların sağlıklarını ilgilendiren bir konuda daha fazla özen gösterecek olması unsurları aynı kökten türetilmiş birçok ilaç markasının olması durumunu dengelemektedir.

Yargıtay 11. HD 2005/14630-2007/6678 sayılı kararında; GLUCOPHAGE markasının doktor ve eczacılar gibi eğitimli kişiler tarafından “glukofaj” şeklinde telaffuz edileceği gerekçesiyle GLUFAJ markası ile bu marka arasında karışıklık riski olduğu yönündeki yerel mahkeme kararını bozmuştur.

Diğer yandan Yargıtay “11. HD 2011/2556/-2013/9094 sayılı kararında; PLAVIX COPLAVIX DUOPLAVIX markaları ile STAVIX markaları arasında karıştırma ihtimali olmadığı yönündeki mahkeme kararını onamıştır.

Karışıklık riski konusunda yapılan değerlendirmede de belirtiliği üzere sağlık profesyonelleri ve hastalar belli oranda benzerlik gösteren ilaç markalarının varlığı hususunda eğitim ve tecrübe kazanmışlardır. Keza yukarıda da belirtildiği üzere ilaç markaları genel olarak etken maddelere veya hastalıklara atıfta bulunmaktadır. Bu durum da normalde karışıklık yaratacak olan PAROL-TAMOL gibi ilaç markalarının aynı piyasada bulunabilmesine olanak sağlamaktadır. Ancak çok stresli ve yoğun çalışan sağlık profesyonellerinin dikkat ve özeninin yüksek sağlık profesyonellerinin yüksek dikkat ve özeni onların da karışıklık içine düşmeyeceğini göstermez ki ilaç konusunda düşülebilecek bir karışıklığın sonuçları çok daha ciddi olacaktır.

Yazı Kategorileri:
Marka

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku ve Marka, Patent, Faydalı Model, Telif Hakları yan genel adıyla Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT özellikle marka, patent ve haksız rekabet hakları konusunda yoğun olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz