Oca 31, 2020
1166 Görüntüleme

Markanın Kişi İsmini, Telif Hakkını İçermesi

Yazan
banner

SMK m. 6/6’ya göre; Tescil başvurusu yapılan markanın başkasına ait kişi ismini, ticaret unvanını, fotoğrafını, telif hakkını veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını içermesi hâlinde hak sahibinin itirazı üzerine başvuru reddedilir. 

Burada tescili mümkün olmayan isimden kasıt başka birisi ile özdeşleşmiş ve toplumda tanınmış kişilere ait isim ve soyisimlerdir. Bu isimler gerçek isimler olabileceği gibi sanatçıların kullandığı isimler de olabilir. İsim ve soyisim yanında sadece isim ve soyisim de bu kapsamda değerlendirilebilir.

Yargıtay 11. HD 2007/12039-2009/7183 sayılı kararında;  TIGER WOODS markasını anılan  isimli golf oyuncusunun dünyanın birçok ülkesinde tanınmış olduğu gerekçesiyle hükümsüzlüğü yönündeki yerel mahkeme kararını onamıştır.

Kişinin izni olmadan fotografının da marka olarak tescili mümkün değildir.

Başkasına ait telif hakkına konu işaretlerin de marka olarak tescili mümkün değildir. Bir roman ismi, film ismi, çizgi film karakterleri gibi unsurları markanın içermesi halinde markaya itiraz gelebilecek marka hükümsüz kılınabilecektir.

Yargıtay 11. HD; Garfield(2008/13406-2010/4883) Conan(2009/10694-2011/5609) gibi markaların bu madde kapsamında hükümsüz kılınması yönündeki yerel mahkeme kararlarını onamıştır.

Superman, Spiderman, Hulk gibi çizgi film karakterleri işletmeler tarafından yaygın olarak kullanılmak ve tescile konu edilmekle birlikte hak sahipleri bu markalara karşı telif hakkına ve birçok zaman bunlar aynı zamanda marka olarak tescilli olduğundan karışıklık riski, tanınmışlık ve kötü niyet gerekçesiyle itiraz edebilmektedirler. Bu nedenle böyle markalar tercih edip kullananlar zarara uğrama riskiyle karşı karşıya kalmaktadırlar.

Başkasına ait ticaret unvanı, işletme adı, tasarım tescili ve coğrafi işareti içeren markalara da hak sahiplerince itiraz edilebilir veya markalar hükümsüz kılınabilir.

Tiplemenin Benzerinin Çantada Kullanılması

Telif Hakkına Konu Unsurları İçeren Markalar; Conan Kararı 10694

Telif Hakkı Avukatlığı


2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku ve Marka, Patent, Faydalı Model, Telif Hakları yan genel adıyla Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT özellikle marka, patent ve haksız rekabet hakları konusunda yoğun olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz