Mar 2, 2020
187 Görüntüleme

Markanın Anahtar Kod, Alan Adı Olarak İnternette Kullanımı

Yazan
banner

SMK m. 7/2-d’ye göre; İşareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bağlantısı olmaması şartıyla işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük ya da benzeri biçimlerde kullanılması, marka ihlali yaratır.

Kullanımın bu madde kapsamında ihlal oluşturması için öncelikle yasal bir bağlantı olmadan kullanım olması ve bu kullanımın ticari etki yaratacak şekilde yapılması gerekmektedir.

Örneğin acenye veya bayinin markayı taşıyan ürünleri pazarlamak için kullanımları veya eğitim, haber verme amaçlı kullanımlar bu kapsamda sayılabilir.

Markanın internet alan adı olarak kullanımı da ihlal yaratmaktadır. Burada genellikle gerçek ürünler satıldığı savunması yapılsa da marka üzerindeki tekel hakkı nedeniyle gerçek ürünler de satılsa markanın aynısının alan adı olarak izinsiz kullanılması ihlal yaratmaktadır.

Alan adı kamuya açık bir kaynak olan internette kullanımı kapsadığından alan adının alınıp kullanılmasından uzun süre geçtikten sonra ihlal iddiasını içeren davanın açılması durumunda “sessiz kalma nedeniyle hak kaybı” sonucu doğabilecektir.

Yazı Kategorileri:
Marka

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Kırkağaç 6. Jandarma Er Eğitim Alayı Manisa’da Disiplin Subayı olarak askeri hizmet verdikten sonra Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT’un hukuk pratiği özellikle fikri mülkiyet hakları ve haksız rekabet hakları konusunda yoğunlaşmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz