Mar 5, 2020
201 Görüntüleme

Markanın Anahtar Sözcük Olarak Kullanımı

Yazan
banner

Markanın internet arama motorlarında, internet arama motorlarının arka planında yönlendirici kod(metatag) ya da anahtar sözcük(key word) şeklinde kullanılması bir çeşit reklam sistemidir. Bu şekilde verilen reklamlarda aramam motorunda örneğin “BMW yedek parça” yazıldığında doğal sonuçların dışında üst tarafta reklam verenlerin sayfaları görüntülenmektedir.

Adwords reklam sistemi yoluyla gerçekleşen bu şekilde bir kullanım koşulları varsa marka ihlali yaratabilir. Markanın kaynak gösterme fonksiyonunun ihlal edildiğinden söz edebilmek için makul derecede dikkatli internet kullanıcısıının bu internet sayfasının marka sahibinden veya işletmesel olarak bağlantılı bir firmadan mı geldiği yoksa ilgisiz bir firmadan mı geldiğini ayırt edemeyecek durumda olması gereklidir. Eğer üçüncü kişinin reklamı marka sahibi ile bir bağlantısı bulunduğu izlenimi yaratıyorsa markanın kaynak gösterme fonksiyonunun ihlali söz konusudur.

Marka sahibi kendisi de markasıyla adwords reklamı vermek isteyebilir ve diğerleri de bu yönde reklamlar verdikleri için reklam vermenin maliyeti yüksek olabilir. Ancak yukarıda da belirttiğimiz üzere bu tek başına marka ihlali manasına gelmez. Adwords reklamının marka sahibi ile bağlantılı olunduğu izlenimi yaratması gerekmektedir.

Essi kararında Yargıtay 11. HD; “essi” sözcüğünün davalı tarafından google reklamlarında anahtar sözcük olarak kullanılmasının marka ihlali olduğu sonucuna varmıştır(11. HD 2010/16576*2012/6741).

Eocta kararında Yargıtay 11. HD; davalının internet sitesinde ve google adwordslarında davacıya ait ENOCTA markasını kullanmasının haksız rekabet yarattığı neticesine varmıştır(11. HD 2011/4710-2010/10662).

Kale kararında ise yönlendirilen sitenin erişime kapalı olması, başkasının markasıyla yönlendirme nedeniyle marka ihlalinin oluşumuna etkisi olmamış, marka ihlali sonucuna varılmıştır(11. HD 2015/6062-2015/13423).

Marka avukatlarının davalarda özellikle markanın izinsiz bir şekilde karışıklık yaratacak yönde kullanıldığını göstermeleri gerekmektedir.

Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da markanın izinsiz şekilde kullanıldığı web sayfasında satılan malın veya verilen hizmetin tescilli markanınkiyle aynı veya benzer olması yani bir şekilde örtüşmesidir. Karışıklık riskinin temelini mal ve hizmet benzerliği ile markaların benzerliği oluşturduğundan bu husususa dikkat edilmesi önemlidir. Nitakim Yargıtay 11. HD KALİTE SİSTEM kararında, web sitesinde sunulan emtianın marka sahibininkinden farklı olduğu gerekçesiyle davanın reddi yönünde karara varmıştır(11. HD 2008/8834-2010/4168).

BJKONLİNE kararında ise; hosting hizmeti veren yer sağlayıcıların ancak hukuka aykırılık kendilerine bildirildikten sonra harekete geçmemiş olmaları halinde sorumlu olacakları neticesine varılmıştır(11. HD 2007/5531-2008/7158).

Haksız olduğu öne sürülen kullanım ticaret unvanına dayanıyorsa marka hakkına tecavüz ve kötü niyetli yapıldığı kanaati uyanrıdan sonradan yapılan bu tesciller hem siteye erişimin engellenmesi hem de unvanın terkin edilmesi sonucu doğurabilir.

Yargıtay HGK Gittigidiyor kararında anılan satış sitesini uyarıya rağmen tecavüz teşkil eden içeriği kaldırmaması nedeniyle kusurlu olduğu ve iştirak halinde marka tecavüzü gerçekleştirdiğine hükmetmiştir(Yargıtay HGK 2013/11-1138-2014/16).

5651 sayılı yasa ile yapılan düzenlemede erişim sağlayıcı ve yer sağlayıcının sorumlu tutulabilmesi için marka sahibinin içerik sağlayıcıyı önce ihtar ederek hukuka aykırı içeriğin kaldırılmasını talep etmesidir.

Yazı Kategorileri:
Marka

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Kırkağaç 6. Jandarma Er Eğitim Alayı Manisa’da Disiplin Subayı olarak askeri hizmet verdikten sonra Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT’un hukuk pratiği özellikle fikri mülkiyet hakları ve haksız rekabet hakları konusunda yoğunlaşmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz