Mar 10, 2020
1368 Görüntüleme

Eski Medeni Kanun Zamanında Evlenen Kişiler Mal Rejimi

Yazan
banner

4721 sayılı TMK’nın uygulanmasına ilişkin 4722 sayılı yasa hazırlanırken en önemli sorunlardan birisi, yeni Medeni Kanunumuzun kabul
ettiği edinilmiş mallara katılma rejiminin daha önceki evliliklere uygulanıp uygulanmayacağıydı.  Bu konuda 4722 sayılı Uygulama Kanununda 10.maddeyle;
“(1) 4721 sayılı TMK’nın yürürlüğe girdiği tarihten önce evlenmiş olan eşler arasında bu tarihe kadar, tabi oldukları mal rejimi devam
eder. Eşler kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak bir yıl içinde başka bir mal rejimini seçmedikleri takdirde, bu tarihten başlamak
üzere yasal mal rejimini seçmiş sayılır
(2) Eşler yukarıdaki fıkrada öngörülen bir yıllık süre içinde mal rejimi sözleşmesi ile yasal mal rejiminin evlenme tarihinden geçerli
olacağını kabul edebilirler,
hükmü getirilerek çözüm bulunmaya çalışılmıştır.

Önceki Medeni Kanun zamanında evlenmiş eşler yeni TMK’nın yürürlüğe girdiği 01.01.2002 tarihine kadar edindikleri mallara başka bir
akdi mal rejimi kararlaştırmamışlarsa, önceki MK.nun mal ayrılığı hükümleri uygulanır.

Eşler isterlerse, yeni TMK’nın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde başka bir mal rejimini seçerek, örneğin yeni TMK.nun edinilmiş mallara katılma rejimini seçerek, geçmişe yürürlüklü olarak evliliklerinin başlangıcından itibaren kendilerini bu mal rejimine tabi tutabilirler.
Eşler bir yıl içinde bu konuda bir sözleşme yapmamış iseler, yeni TMK.nun yürürlüğe girdiği 01.01.2002 tarihinden sonra edindikleri mallara,yeni TMK’nın edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanır.
Özetle, yeni TMK’nın özellikle kadınları korumaya yönelik olduğu ileri sürülen hükümlerinin, Önceki MK’nın yürürlüğü zamanında edinilmiş
mallara da uygulanması kabul edilmemiştir.

Yazı Kategorileri:
Genel

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku ve Marka, Patent, Faydalı Model, Telif Hakları yan genel adıyla Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT özellikle marka, patent ve haksız rekabet hakları konusunda yoğun olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz