Nis 9, 2020
178 Görüntüleme

Marka İhlali Yapandan Belge İsteme Hakkı

Yazan
banner

Marka sahibinin belge isteme hakkı SMK m. 150/3’te düzenlenmiştir. Buna göre marka hakkı sahibi marka ihlali ve tazminat davası açmadan önce isteyeceği tazminat miktarını saptamak için marka hakkını ihlal edenden belge talep edebilir.

Madde metnine göre istenebilecek belgeler marka hakkının kullanılmasıyla ilgili olan belgelerdir. Bu çerçevede, marka ve lisans sahibi tarafından açılacak tazminat davası ile birlikte öncelikle davalının tecavüze konu ürün satış rakamlarını, bu ürünlerle ilgili kar marjlarını, maliyet ve fiyat bilgilerini öğrenerek SMK m. 151/2 uyarınca yoksun kalınan kar tercihini buna göre yapması mümkündür.

Böyle bir talebin yapılması halinde mahkemenin öncelikle davalıdan ihlale ilişkin satış rakamlarını, ciro, gelir bilgilerini, özet bilançoyu ve benzeri mali bilgileri talep edebilir.

Bunun davalı tarafından verilmemesi durumunda mahkeme tarafından atanacak bilirkişi aracılığıyla davalının defterlerinde inceleme yapılması mümkündür.


Marka Tecavüzü Tazminat

Karıştırma İhtimali Yoluyla Marka Tecavüzü

Marka Tecavüzü, Tescilden Önceki Kullanım Savunması

Tescilli Markanın Birebirini Kullanarak Marka Tecavüzü Yaratmak


2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku ve Marka, Patent, Faydalı Model, Telif Hakları yan genel adıyla Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT özellikle marka, patent ve haksız rekabet hakları konusunda yoğun olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz