Nis 28, 2020
323 Görüntüleme

Safranbolu Lokumcusu Kararı

Yazan
banner

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2018/3698 K. 2020/207 T. 9.1.2020

Safranbolu İlçesinin lokum ürünleri ile ilgili olarak tanınmışlığının bulunduğu, anılan işaretin bu ürünlerle ilişkilendirilebilecek ve onun adından yarar sağlayacak ürünler bakımından herhangi bir şekilde kullanılmasının tanımlayıcı olacağı, Safranbolu Lokumu ibaresinin C2006/9 sayı ile mahreç kaydı olarak coğrafi işaret tescilinin bulunduğu, başvuru kapsamında şekerlemeler ürünün satışı ile ilgili perakendecilik hizmetinin yer aldığı, bu haliyle işaretin coğrafi işaret tescilindeki ürün ve nitelikleri ile ilgisiz bulunduğu, Safranbolu Lokumunun tanınmışlığını bilen ortalama hizmet alıcı kişilerin işaret ile sunulan hizmetleri doğrudan ilişkilendirmesinin ve bir bağ kurmasının kaçınılmaz olduğu…


Davacı vekili, davalı şirketin 35. sınıfta 2011/110887 Sayılı “MSL Meşhur Safranbolu Lokumcusu+Şekil” ibareli marka tescil başvurusuna müvekkilinin yaptığı itirazın davalı kurumun YİDK’nca nihai olarak reddedildiğini, ancak “MSL” harflerinin “Meşhur, Safranbolu ve Lokum” kelimelerinin baş harflerini ifade ettiğini, safran bitkisine ait şeklin de ayırt edicilik sağlamadığını, asli unsurun “Safranbolu Lokumcusu” ibarelerinden oluştuğunu, Safranbolu’nun 1920’lerden beri özgün biçimde lokum üretimi yaptığını, turizmde ve özgün lokum üretiminde uluslararası tanınmışlık kazandığını, ilçe adının ve coğrafi işaretinin marka olarak tescil edilerek başkalarının kullanımına kapatılamayacağını, 556 Sayılı KHK’nın 7/1-c ve 7/1-f bentleri uyarınca başvurunun reddinin gerektiğini, müvekkilinin başvurusu ile C …kodlu “Safranbolu Lokumu” kelimelerinin coğrafi işaret olarak tescil edildiğini, davalı şirket başvurusunun 556 Sayılı KHK’nın 8/1-a, 8/1-b ve 8/5 maddeleri, 555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkındaki KHK’nın 15, 16, 17, 18 ve 19. maddeleri, Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğünün 13. maddesi uyarınca da tescil edilemeyeceğini, halkın aldanacağını, davalı şirketin kötüniyetli olduğunu ileri sürerek TPMK YİDK’nin 2014-M-10573 Sayılı kararının iptalini, “MSL Meşhur Safranbolu Lokumcusu+Şekil” ibareli markanın hükümsüzlüğünü talep ve dava etmiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, başvuru konusu işaretin “MSL Meşhur Safranbolu Lokumcusu+Şekil” ibaresinden oluştuğu, şekil unsurunun yeterince ayırt edicilik taşımadığı, MSL harflerinin “Meşhur Safranbolu Lokumcusu” ibaresinin kısaltılması olduğu, bu tür işaretlerde bütün ibare tanımlayıcı ise, bir arada olduğu kısaltmanın da tanımlayıcı kabul edilmesinin gerektiği, Safranbolu İlçesinin lokum ürünleri ile ilgili olarak tanınmışlığının bulunduğu, anılan işaretin bu ürünlerle ilişkilendirilebilecek ve onun adından yarar sağlayacak ürünler bakımından herhangi bir şekilde kullanılmasının tanımlayıcı olacağı, Safranbolu Lokumu ibaresinin C2006/9 sayı ile mahreç kaydı olarak coğrafi işaret tescilinin bulunduğu, başvuru kapsamında şekerlemeler ürünün satışı ile ilgili perakendecilik hizmetinin yer aldığı, bu haliyle işaretin coğrafi işaret tescilindeki ürün ve nitelikleri ile ilgisiz bulunduğu, Safranbolu Lokumunun tanınmışlığını bilen ortalama hizmet alıcı kişilerin işaret ile sunulan hizmetleri doğrudan ilişkilendirmesinin ve bir bağ kurmasının kaçınılmaz olduğu, başvurunun bütün olarak kötü niyete işaret ettiği gerekçesiyle, davanın kabulüne dair verilen kararın davalılar vekilleri tarafından ayrı ayrı temyizi üzerine karar Dairemizce onanmıştır.


Coğrafi Yer Adını İçeren Markalar Arasında Karışıklık

Yargıtay’ın Zara Balı Kararı Coğrafi İşaret Marka ilişkisi

Coğrafi İşaret Tecavüzü Yargıtay’ın Hereke Halısı Kararı


2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku ve Marka, Patent, Faydalı Model, Telif Hakları yan genel adıyla Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT özellikle marka, patent ve haksız rekabet hakları konusunda yoğun olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz