May 1, 2020
266 Görüntüleme

INFANTUM; İLAÇ MARKALARI, ETKEN MADDE AYRIMI, YÜKSEK DİKKAT SEVİYESİ

Yazan
banner

INFANTUM” ibareli markası ile davalının ”Infanta” ibareli markası ingilizcede ”bebek, küçük çocuk, vb.” anlamına gelen ”Infant” kelimesinden türetilmiştir. Bu durumda, davaya konu taraf markaları ilaç emtialarının etken maddesi veya tedavi ettiği hastalığa atıf yapan ibarelerden türetilmediğinden ortalama tüketiciden daha iyi bilgilenmiş ve dikkatli doktor, eczacı, diş hekimi gibi tüketicilerin elinden geçerek kullanılması dahi markaların  benzerliğini ortadan kaldırmayacaktır. Mahkemece, doktor ve eczacıların elinden geçerek kullanılan emtia sınıfları bakımından da davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde kısmen kabul kararı verilmesi isabetli olmamış, kararın bu nedenle davalılar yararına bozulması gerekmiştir.


YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2019/1382 K. 2019/8198 T. 16.12.2019

Davacı vekili; müvekkillinin ‘’INFANTUM” ibareli 03. ve 05. sınıflarda, 2012/72030 Sayılı marka tescil başvurusuna, davalı tarafından 2009/69673 Sayılı ‘’Infanta” ibareli markasına ve benzerlik nedenine dayalı itirazının davalı kurum Markalar Dairesi tarafından reddedildiğini, bu karara karşı davalı şirketin YİDK nezdindeki itirazın kabul edilerek davacı başvurusunun iptal edildiğini, sağlık emtialarında tüketicinin bilinçli olması nedeniyle kartıştırılma itimalinin olmadığını ileri sürerek YİDK kararının iptalini ve markanın tesciline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı TPMK vekili; açılan davanın yerinde olmadığını, YİDK kararının usul ve yasaya uygun bulunduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Davalı Şirket vekili; markaların 556 Sayılı Khk’nın 8/1-a anlamında aynı olduğunu ve aynı emtialar için tescil edilmek istendiğini savunarak davanın reddinin talep etmiştir.

Mahkemece, tüm dosya kapsamına göre; her iki markanın da kök unsuru “infant” ibaresi olup bu ibare İngilizce’de “bebek, küçük çocuk, başlangıç aşamasında olan, 0-12 ay arası bebek”, tıp literatüründe ise “infant” sözcüğü yeni doğan anlamına geldiği, “infant” ibaresinin etken madde kökenli bir kelime olmadığı ancak yine de tıp alanında genel olarak kullanılan bir sözcük olduğu markalara eklenen ekler nedeniyle özellikle tıp alanında kullanılan emtialar yönünden ilgili tüketici kitlesi nezdinde markaların farklılaşması için yeter derecede farklılık oluştuğu, ancak nihai tüketicinin doktor, eczacı, diş hekimi ve uzman kullanıcı olmadığı 03. sınıftaki emtiaların tamamı, 05. sınıftaki ‘’05.02. insan ve hayvanlar için diyetetik takviyeler ( tıbbi amaçlı olmayan diyet maddeleri, diyet takviyesi olarak polen, tıbbi amaçlı olmayan hayvan yemi katkıları dahil ). 05.04. Hijyen sağlayıcı ürünler ( pedler, tamponlar, tıbbi amaçlı yakılar, pansuman malzemeleri, kağıt ve tekstilden dahil çocuk bezleri ). 05.05. Zararlı bitkileri, hayvanları ve mantarları imha edici maddeler. 05.06. İnsan ve hayvanlar için olanlar hariç deodorantlar, havayı tazeleyici kokular.‘’ alt grup emtiaları yönünden ise nihai tüketicinin ortalama düzeyin üzerinde bilgilenmiş olmasına karşın alanında uzman kişiler olmadığından karıştırılma ihtimalinin olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne, TPMK YİDK’nın 2014-M-6430 Sayılı kararının ‘’05/01 grupta insan ve hayvan sağlığı için ilaçlar, tıbbi amaçlı kimyasal ürünler, kimyasal elementler, 05/02 grupta tıbbi amaçlı diyet maddeleri zayıtlatıcı ürünler, bebek mamaları, tıbbi amaçlı ürünler ve bitkisel içecekler, 05/03 grupta diş hekimliği için ürünler ( aletler cihazlar hariç ) 05/07 grupta dezenfektanlar, antiseptikler ( mikrop öldürücüler ) tıbbi amaçlı deterjanlar” emtiaları yönünden iptaline, YİDK iptaline yönelik fazlaya dair talebin reddine karar verilmiştir.

Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir.

1- ) Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre davacı vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.

2- ) Dava, YİDK kararının iptali istemine ilişkindir. İlaç emtiası bakımından etken madde veya tedavisi hedeflenen hastalığa doğrudan atıf yapan işaretler tanımlayıcı niteliktedirler. Jenerik veya etken maddeden türetilen ilaç markaların da ayırt edicilik vasfına sahip olmak koşuluyla marka olarak tescili mümkündür.

Mahkemece, davacının ”INFANTUM” ibareli markası ile davalı …’in ”Infanta” ibareli markası ingilizcede ”bebek, küçük çocuk, vb.” anlamına gelen ”Infant” kelimesinden türetilmiştir. Bu durumda, davaya konu taraf markaları ilaç emtialarının etken maddesi veya tedavi ettiği hastalığa atıf yapan ibarelerden türetilmediğinden ortalama tüketiciden daha iyi bilgilenmiş ve dikkatli doktor, eczacı, diş hekimi gibi tüketicilerin elinden geçerek kullanılması dahi markaların 556 Sayılı KHK’nın 8/1-b maddesi anlamında benzerliğini ortadan kaldırmayacaktır. Mahkemece, doktor ve eczacıların elinden geçerek kullanılan emtia sınıfları bakımından da davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde kısmen kabul kararı verilmesi isabetli olmamış, kararın bu nedenle davalılar yararına bozulması gerekmiştir.


Doktor ve Eczacıların Dikkat Seviyesi; İlaç Markaları 2115

İlaç Markaları; Zayıf Marka ve İltibas; Arnica Kararı 5226

Reçeteli İlaçlarda İlaçların Reçeteli Yazılır ve Dikkati Yüksek Müşteriye Hitap Eder


2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku ve Marka, Patent, Faydalı Model, Telif Hakları yan genel adıyla Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT özellikle marka, patent ve haksız rekabet hakları konusunda yoğun olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz