May 29, 2020
22 Görüntüleme

Tasarım Korumasının Kapsamı ve İstisnaları

Yazan
banner

Bir ürünün başka bir ürünle tasarım bakımından yapılacak karşılaştırmasında ürünlerin teknolojik bakımdan benzerlik ve farklılıklarına bakılmaz, sadece görünümleri dikkate alınır.

Uzunluk, büyüklük, kalınlık, küçüklük gibi unsurlar kural olarak bir tasarımın yeni ve ayırt edici özelliklerine katkıda bulunmadığından yeniliğin ve tasarım tecavüzünün belirlenmesinde dikkate alınmaz.

Renk tek başına görünüm özelliklerini oluşturmaz. Aynı şekilde üründe kullanılan malzeme de tek başına korunan bir unsur değildir.

Önemli olan hususu insan duyguları ile bir ürünün diğer üründen ayırt edilip edilmeyeceğidir.

Ürüne yapılan teknik katkı da tasarım mevzuatıyla korunmaz. Böyle bir katkı patent ve faydalı model mevzuatıyla korunacaktır.

SMK m. 58/4-b’ye göre, Ürünün teknik fonksiyonunun zorunlu kıldığı görünüm özellikleri, koruma kapsamı dışındadır, aynı maddenin 58/4-c hükmüne göre; Tasarımın kullanıldığı veya uygulandığı ürünün, başka bir ürüne mekanik olarak monte edilmesi veya bağlanması için belirli biçim ve boyutlarda üretilmesi zorunlu ürünlerin görünüm özellikleri, koruma kapsamı dışında tutulmuştur.

Bir ürünün kendisinden beklenilen teknik işlevi yerine getirebilmesi için zorunlu olan şekil korunmaz. Bir ürün ancak belli şekilde tasarlanarak teknik işlevini yerine getiriyorsa söz konusu ürünün tasarımı korunmayacaktır.

Ürünler arasında bağlantıların sağlanabilmesi için gerekli olan bağlantı parçalarının tasarımı seçenek sunmasalar bile koruma görmez. Bunun istisnası modüler tasarımlardır. Modüler ürünlerin arayüzlerinin başlı başına buluş, yenilik özelliği taşımalarıdır.

 

 

Yazı Kategorileri:
Tasarım

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Kırkağaç 6. Jandarma Er Eğitim Alayı Manisa’da Disiplin Subayı olarak askeri hizmet verdikten sonra Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT’un hukuk pratiği özellikle fikri mülkiyet hakları ve haksız rekabet hakları konusunda yoğunlaşmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz