Haz 24, 2020
289 Görüntüleme

Tasarım Korumasının Kapsamı

Yazan
banner

Tasarım korumasının kapsamı tasarımın görünüm özellikleriyle sınırlıdır. Bir tasarım önceki tasarımlardan ne kadar farklılaşıyorsa koruma kapsamı o kadar geniş olacak bunun tersi olarak da bir tasarım önceki tasarımlara ne kadar benziyorsa tasarımın kapsamı da o kadar dar olacaktır.

Bir tasarımın yeni ve ayırt edici olmayan kısımları korunmadığı için temel olarak bunlar başkaları tarafından kullanılabilir.

Tasarımın kullanılması hakkı tamamen tasarım sahibine aittir. Tasarım sahibinin izni olmadan tasarımın uygulandığı ürün üretilemez, piyasaya sunulamaz, satılamaz, ithal edilemez, ticari amaçlarla elde bulundurulamaz.

Koruma kapsamının belirlenmesindeki ölçü yine “bilgilenmiş kullanıcı”dır. Koruma kapsamı belirlenirken tasarımların uygulandığı ürünlerin türü de dikkate göz önünde bulundurulmalıdır. Bununla birlikte bir tasarım sadece uygulandığı ürünle sınırlı koruma sağlamamakta bütün tasarımlara karşı koruma sağlamaktadır.

Tasarım hukuku ile korunan ürünlerin tasarımı olup ürünün kendisi değildir. Tasarım ürün üzerinde bir tekel hakkı vermez, ürünü herkes kullanabilir.

SMK m. 69’a göre; tasarımlar başvuru tarihinden itibaren 5 yıl korunurlar. Bu süre 25 yıla kadar uzatılabilir.

Özel amaçla sınırlı kalan ve ticari amaç taşımayan kullanımlar tasarım ihlali yaratmaz. Ancak kişiseli aşan kullanımlar ticari olmasa bile ihlal sayılabilir. Örneğin evde hobi olarak bir başkasının tescili seramik tasarımı olan türk kahvesi fincanı yapan bir kişi bunu yapıp sadece ailesine vermişse bu kişisel bir kullanım olabilir. Ancak çok geniş bir çevreye ücretsiz de vermeye başlarsa bu durum tescilli tasarım sahibinin tasarımdan beklediği mali faydayı olumsuz etkileyeceğinden ihlal kapsamında değerlendirilebilir. Bu nedenle kullanımın istisna kapsamında olması için hem ticari amaçlı olmaması hem de kişisel nitelikte olması gereklidir.

Deneme amaçlı fiiller de tasarım koruması kapsamındadır. Yeni bir ürün geliştirmek için veya belli bir tasarıma dayanarak yeni bir tasarım geliştirmek için yapılan denemeler koruma kapsamı dışında olacaktır.

Moda veya tasarım eğitimi için kullanımlar da koruma kapsamı dışındadır. Bunun için kullanımın dürüstlük kuralları içinde kalması, tasarımın normal kullanımını tehlikeye sokmaması, kaynak gösterilmesi, gereklidir.

Tasarım Davaları ve Tasarım Avukatı

Marka ve Tasarım; Kümülatif Koruma

Tescilsiz Tasarımlar ile Alakalı Sınai Mülkiyet Kanunu Hükümleri


2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku ve Marka, Patent, Faydalı Model, Telif Hakları yan genel adıyla Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT özellikle marka, patent ve haksız rekabet hakları konusunda yoğun olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz